espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Mat og klima
innføring
1. Planter og klima
2. Klimaforandringer
- hvordan klimaendringer påvirker planter
- jordbrukets bidrag
- fremtidens matproduksjon
* Oppgavesett 1
* Oppgavesett 2
* Oppgavesett 3
3. Tørke i middelhavs-landene
fordypning
     
 

Mat og klima

Innføring

Oppgavesett: Klimaendringer

Oppgave 3: Tilgangen til vann

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 


1. Forekommer tørke og flom oftere? 

Tilgangen på vann som ressurs

Klimaendringer påvirker nedbørsmengden over hele verden.

I noen områder inntreffer flommer. Andre områder er truet av tørke - og ørkener vokser.

Tørt område.  Cred: Hemera - big box of art.

 

Matproduksjonen påvirkes negativt, spesielt i land i den tredje verden, og dette fører til problemer med mattilførselen. Lite nedbør i disse områdene bjør at vann blir en begrenset ressurs. 

Men vann er helt nødvendig for liv.

- Tenk på alt du bruker vann til.
- Skriv ned hvorfor du trenger vannet, anslå eller mål hvor mye vann du bruker.
- Finn ut hvor mye vann du trenger hver dag.

I de fleste industriland har vi vannmålere som registrerer hvor mye vann vi bruker.

Statistikkene kan fortelle deg hvor mye vann én person gjennomstnittlig bruker per dag.
Ifølge Statistisk sentralbyrå, brukte gjennomsnittsnordmannen i 2003 197 liter vann i døgnet.
Eksempelet nedenfor er hentet fra Tyskland.

Formål

gjennomsnittlig forbruk

ditt forbruk

Bad/dusj

50 liter

...

nedspyling, toalett

40 liter

...

klesvask

18 liter

...

oppvaskmaskin

8 liter

...

hage

6 liter

...

mat/drikke

3 liter

...

bilvask

3 liter

...

annet

4 liter

...

TOTAL

132 liter

...


kilde: www.stadtwerke-osnabrueck.de/2573.htm

Både planter, dyr og mennesker trenger vann. Vann er en meget viktig ressurs som vi ikke burde sløse med.

 

Cliparts fra: Hemera - big box of art.

 

 

Prøv å besvare disse spørsmålene:

1. Hvor mange dager kan et menneske leve uten vann?


a) Bare én dag.


b) Maksimum tre dager.


c) Maksimum fem dager.

 

2. Hvilke dyr kan overleve lenge uten vann?


a) Pingviner.


b) Fugler.


c) Kameler.

 

3. Og hvor lever disse dyrene?


a) På tundraen.


b) I ørkenen.


c) I tropiske regnskoger.

 

Utviklingsland i tropiske og subtropiske områder opplever ofte dramatisk mangel på vann. Kvinner må gå lange avstander for å hente vann fra brønner og deretter bære vannet hjem. I mange tilfeller er ikke vannet rent og det inneholder sykdomsfremkallende bakterier.

Vann er en meget verdifull ressurs som bør brukes fornuftig. Vann er viktigere enn fosille brensel som bidrar med energi og varme.

Skriv ned noen forslag til hvordan hver og en av oss kan redusere det daglige forbruket av vann. Let på internett etter ideer.

På klima- og miljøkonferansen i Rio de Janeiro i Brasil, ble 22. mars erklært for Vannets dag. Denne dagen er ment å skulle minne oss om hvor viktig vann er.

I Nord-Afrika og på den arabiske halvøya finnes såkalte oaser. Oaser er landsbyer som blomstrer midt i ørkenen. Kanskje har du sett slike oaser på ferie.

Hvor viktig er vann for innbyggerne i en oase?

Skriv et lite essay om dette temaet.

Ta en titt i et leksikon og finn ut mer om emnet!

 

Hva er riktig?

1) Hvilken plante finner vi ofte i oaser?
a) daddelpalme
b) kaktus
c) sukkerroe
d) ris

2) Hvor kommer vannet i en oase fra?
a) Vi en vannledning fra en by i nærheten.
b) Vannet blir kjørt til oasen av store lastebiler.
c) Vannet kommer opp til overflaten fra brønner eller fra grunnvannet.
d) Det regner mye over oasene.

3) Hvor i verden finner du oaser?
a) i Mellom-Europa
b) i Nord-Afrika og på den arabiske halvøya
c) i Sør-Amerika
d) i Sørøst-Asia

 

Quiz-resultater:

Riktige svar:

Feil svar:

Vurdering i % :


Tørre perioder er årsaken til at ørkenen vokser i noen områder. Trær og planter tørker ut og områder der forholdene har vært tilpasset mennesker og dyr, går tapt. For mye regn over kort tid skaper også problemer for naturen og menneskene.

Tenk på flomkatastrofene.

Hvilke konsekvenser har flommer for mennesker og miljø? Let på internett etter informasjon om dette.

 

Cliparts fra: Hemera - big box of art.

 

Lenker videre:

Vannforbruk:

http://www.wateryear2003.org/en/ev.php@URL_ID=1609&
URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Tall og fakta om vann:

http://www.wateryear2003.org/en/ev.php@URL_ID=1462&
URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Vannets dag:

http://www.eyath.gr/en/minimata.asp
http://www.wateryear2003.org/en/ev.php@URL_ID=1456&
URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Ørkenspredning:

http://www.wateryear2003.org/en/ev.php@URL_ID=5137&
URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Artikkel om flom:

http://www.magazin-deutschland.de/content/archiv/archiv-eng
/02-05/art2.html

 

 

Om denne siden:
Forfatter: B. Wohlhöfer - Universitetet i Nürnberg, Tyskland
Pedagogiskk vurdering:: Dr. Helmut Schrettenbrunner og Julia Heres - Universitetet i Nürnberg, Tyskland
Oversatt til norsk og bearbeidet av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning
Sist oppdatert: 2005-05-04

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 04.05.2005 11:38:26 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013