espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Mat og klima
innføring
1. Planter og klima
2. Klimaforandringer
- hvordan klimaendringer påvirker planter
- jordbrukets bidrag
- fremtidens matproduksjon
* Oppgavesett 1
* Oppgavesett 2
* Oppgavesett 3
3. Tørke i middelhavs-landene
fordypning
     
 

Mat og klima

Innføring

Oppgavesett: Klimaendringer

Oppgave 1: Quiz

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

Øvelse 1:

Kan du besvare følgende spørsmål om klimaendringer?

Resultater etter modellering av avlingsutbytte i framtiden.
Kilde: Rosenzweig og Iglesias, 2002

 

 

Endringer i temperatur, nedbørsmengde og karbondioksidnivåer påvirker betingelsene for landbruk.

Teksten om framtidig matproduksjon presenterer kart som viser hvordan vekst hos kulturplanter vil endre seg.

Bruk disse kartene til som hjelp til å svare på spørsmålene.

 

Besvar disse spørsmålene om klimaendringer!

1) I hvilke områder vil landbruksavlinger øke mest fram til 2020?

a) i Canada
b) i Sør-Amerika
c) i Australia
d) i Sentrale Øst-Asia

 

2) Hva er spådommene om avlinger i sentrale og sørlige Europa fram til  2050?
a) reduksjon på 0 - 2,5 %
b) økning på 2,5 - 5 %
c) økning på  5 - 10 %
d) økning på  10 - 20 %

3) I hvilke deler av verden forventer man størst reduksjon i avlingsutbytte fram mot  2080?
a) i India og Mexico
b) i USA og Sørøst-Asia
c) i Kina og Sør-Amerika
d) i Australia, Canada og Russland

 

Quiz-resultater:

Riktige svar:

Feil svar:

Vurdering i %:

2. Øvelse

Klimaendringer vil påvirke planters vekst og landbruksproduksjonen.

Vurder hvorvidt påstandene som følger er riktige eller gale. Klikk på grønn knapp for riktig svar og rød knapp for feil svar.

Tørr jord.  Foto: Hemera - Big box of art.

 


a) Ekstremt høye temperaturer kan føre til sterilitet hos pollen.


b) Vekstperioden i Nord-Europa vil bli kortere i framtiden.


c) Frukt som nå bare kan dyrkes i sørlige land, vil snart kunne vokse i områder lengre mot nord.

 


d) Etter hvert som temperaturen øker, vil avlingsutbyttet av enkelte planter bli redusert.

 


e) Mangel på regn forbedrer landbruksproduksjonen.

 


f) Oversvømmelse kveler plantenes røtter.


g) Økt mengde regn uten oversvømmelse vil vanligvis redusere avlingsutbyttet.


h) Tørke øker landbruksproduksjonen.

 
Om denne siden:
Forfatter: B. Wohlhöfer - Universitetet i Nürnberg, Tyskland
Pedagogisk vurdering: Dr. Helmut Schrettenbrunner og Julia Heres - Universitetet i Nürnberg, Tyskland
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning
Sist oppdatert: 2005-05-02

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 02.05.2005 12:10:54 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013