espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Havet
innføring
1. Havet og klimaet
2. Næringssalter i havet
- Planteplankton og næringssalter
- Planteplanktonets vekstsyklus
- Eutrofiering
* Oppgavesett 1
* Oppgavesett 2
* Oppgavesett 3
* Oppgavesett 4
3. Gasser fra planteplankton
fordypning
     
 

Download

 

Havet

Innføring

Oppgavesett: Næringssalter i havet

Oppgave 3: Planteplanktonets vekstsyklus

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

Øvelse:

Figuren nedenfor viser hvordan planteplanktonets vekst endrer seg gjennom året. Finn ut hvilken boks som viser hvilken del av syklusen, og prøv å knytte hver av de fire boksene til riktig årstid på hovedfiguren.

De grønne feltene viser plantaplankton, de svarte feltene er næringssalter.


 

Planteplanktonets periodiske vekstsyklus.  Forfatter: Lucinda Spokes, redigert av Julia Heres.

 

 

Øvelse:

Se på diagrammet og gå gjennom teksten om planteplanktonets vekst under avsnittet Næringssalter i havet. Skriv ditt eget sammendrag med tittelen" Planteplanktonets periodiske vekstsyklus".

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________
 

 

Om denne siden:
Forfatter: Dr. Yvonne Schleicher - Universitetet i Nürnberg, Nürnberg, Tyskland
Vitenskapelig vurdering: Dr. Lucinda Spokes - School of Environmental Sciences, University of East Anglia, Norwich, U.K.
Pedagogisk vurdering: Dr. Helmut Schrettenbrunner og Julia Heres - Universitetet i Nürnberg, Nürnberg, Tyskland
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning
Sist oppdatert: 2005-04-25
 

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 25.04.2005 09:00:15 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013