espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Havet
innføring
1. Havet og klimaet
2. Næringssalter i havet
- Planteplankton og næringssalter
- Planteplanktonets vekstsyklus
- Eutrofiering
* Oppgavesett 1
* Oppgavesett 2
* Oppgavesett 3
* Oppgavesett 4
3. Gasser fra planteplankton
fordypning
     
 

Havet

Innføring

Oppgavesett: Næringssalter i havet

Oppgave 1: Quiz om planteplankton (fytoplankton) og næringssalter

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

 

Når du har lest teksten "Næringssalter i havet - planteplankton og næringssalter", prøv å besvare følgende spørsmål:

Fotosyntese 
Forfatter: Lucinda Spokes.

Klikk på den GRØNNE knappen dersom du mener svaret er riktig - og på den RØDE knappen dersom du mener utsagnet er feil.


1. Planteplankton er encellede planter som lever i overflatevannet i havet.


2. Planteplankton er encellede planter som lever på havets bunn.


3. Planteplankton bruker sollys, oksygen (O2) og vann til fotosyntesen.


4. Planteplankton bruker lys fra månen, karbondioksid (CO2) og vann til fotosyntesen.


5. Planteplankton bruker sollys, karbondioksid (CO2) og vann til fotosyntesen.


6. Planteplankton lager organiske forbindelser under fotosyntesen.


7. Fotosyntesen produserer karbondioksid som restprodukt.


8. Fotosyntese foregår i alle dybder av havet.


9. Fotosyntese foregår bare i overflatevann.


10. Planteplankton trenger mange ulike næringsstoffer for å vokse. De kritiske næringsstoffene er nitrogen og fosfor.

 
Om denne siden:
Forfatter: Dr. Yvonne Schleicher - Universitetet i Nürnberg, Tyskland
Vitenskapelig vurdering: Dr. Lucinda Spokes - School of Environmental Sciences, University of East Anglia, Norwich, U.K.
Pedagogisk vurdering: Prof. Dr. Helmut Schrettenbrunner og Julia Heres - Universitetet i Nürnberg, Tyskland
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning
Sist oppdatert: 2005-04-25

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 25.04.2005 07:44:55 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013