espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Troposfera
podstawy
więcej
1. Utlenianie i pomiary
2. Promieniowanie i gazy cieplarniane
- promieniowanie
- CO2, CH4
- woda
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
3. Ozon i pożary
4. Gazy atmosferyczne
     
 

Download

 

Troposfera

Dowiedz się więcej!

Ćwiczenie 1

Eksperymenty z gazami cieplarnianymi: CO2 i parą wodną

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

Eksperymenty opisane poniżej pozwalają lepiej zrozumieć działanie dwu gazów cieplarnianych: dwutlenku węgla i pary wodnej.
Badamy pochłanianie promieniowania cieplnego.

Rycina 1
Przygotowanie eksperymentu 1
a: palnik gazowy; b: metalowa rura (zrobiona z puszek) z dwoma zaworami; c: czujnik temperatury z czytnikiem wskazań; d: plastelina do zamknięcia zaworów
© 2004 Tausch, Seesing; Uni-Duisburg-Essen, Duisburg [Lit.: Tausch, von Wachtendonk: Chemie 2000+; Buchner Verlag; Bamberg 2001]

Pochłanianie ciepła

Przygotuj eksperyment jak na rysunku 1. Aby uzyskać metalową rurę usuń górne i dolne denka w dwu puszkach. Połącz puszki przy pomocy taśmy samoprzylepnej i wywierć dwa otwory na zawory. Zamknij zawory plasteliną. Zamknij jeden z końców rury przy pomocy ściśle przylegającego wieczka wykonanego  z czarnego kartonu, przymocowanego taśmą. Przymocuj do wieczka czujnik temperatury. Drugi koniec rury zakryj szczelnie np. folią aluminiową. W ten sposób skonstruowałeś wykrywacz promieniowania cieplnego. Promieniowanie cieplne ogrzewa czarny karton, który pełni rolę przyrządu pomiarowego dla wzrostu temperatury.
Dopilnuj aby palnik znajdował się zawsze w tej samej odległości (10 to 15 cm) od końca rury podczas wszystkich doświadczeń (patrz E1 lub E2)! W czasie każdej serii pomiarowej odczytuj temperaturę co 30 sekund, zapisuj odczytane wartości i wykonaj na ich podstawie wykres. Każda seria pomiarowa powinna trwać co najmniej 3 minuty. Zanim zaczniesz kolejną serię schłódź metalową rurę do temperatury początkowej.
 

E 1

Przeprowadź serię pomiarową przy użyciu następujących materiałów zakrywających jeden z końców metalowej rury.

gaz wewnątrz rury: powietrze

temperatura [°C] po:

materiał:

0 s

30 s

60 s

90 s

120 s

150 s

180 s

a) folia PE (np. z jednorazowej torebki plastikowej)

             

b) folia aluminiowa

             

c) płaska torebka plastikowa (z folii PE, pusta)

             

d) płaska torebka plastikowa (z folii PE, zwilżona wodą w środku)

             

e) brak materiału (otwarty koniec rury)

             

E2

Powtórz pomiary z E1, ale napełnij rurę dwutlenkiem węgla i zamknij zawory plasteliną

gaz wewnątrz rury: dwutlenek węgla

temperatura [°C] po:

materiał:

0 s

30 s

60 s

90 s

120 s

150 s

180 s

f)  folia PE

             

Z 1

Dlaczego w eksperymencie przedstawionym na rys. 1 mierzymy rozchodzenie się ciepła przez promieniowanie a nie przez konwekcję danej objętości gazu? Uzasadnij swoją.

 

Z 2

Dlaczego po wykonaniu każdej serii pomiarowej konieczne jest schłodzenie naszego przyrządu do temperatury początkowej, przy której zaczynaliśmy pierwszą serię pomiarową?

Z 3

Wykres wykonany na podstawie uzyskanych rezultatów pomiarów dla powietrza jako gazu wypełniającego rurę pokazuje, że po 3 minutach temperatura osiągnęła najwyższą wartość w serii e) przy otwartym końcu rury.
Możemy uszeregować nasze serie pomiarowe w następujący sposób:

e) > a) » c) > d) » f) > b)

Przeanalizuj te wyniki biorąc pod uwagę absorpcję promieniowania cieplnego przez testowane materiały oraz uszereguj je od najsilniej do najsłabiej pochłaniającego ciepło.

Z 4

Dlaczego należy powtórzyć serię a) (folia PE) z użyciem dwutlenku węgla jeśli chcemy poznać pochłanianie ciepła przez dwutlenek węgla?

Z 5

Dwutlenek węgla (CO2) jest znany jako gaz cieplarniany, przyczyniający się do powstawania efektu cieplarnianego. Tymczasem seria pomiarowa z CO2 jako gazem wypełniającym rurę pokazała, że wzrost temperatury jest mniejszy niż przy użyciu powietrza. Co może być tego przyczyną? Zaznacz poprawną odpowiedź:

              c   Ten wynik jest błędny, eksperyment należy powtórzyć.

              c   CO2 nie jest gazem cieplarnianym.

              c   CO2 lepiej pochłania ciepło niż powietrze i dlatego temperatura nie wzrasta tak bardzo.

              c   Ten eksperyment nie ma żadnego związku z efektem cieplarnianym.

Rycina 2.
Ilość CO2 w atmosferze (w ppm, prawa oś wykresu, niebieska linia) oraz zmiany temperatury w porównajniu ze stanem obecnym (lewa oś wykresu, czerwona linia) w ciągu ostatnich 160 000 lat.
© 2004 Seesing, Tausch; Universität Duisburg-Essen, Duisburg  [Lit:Tausch, von Wachtendonk: 2000+, Buchner Verlag, Bamberg 2001]

Można określić ilość CO2 w atmosferze w przeszłości poprzez analizę powietrza uwięzionego w rdzeniach lodowych (Ryc. 2).

T 6

Opisz najważniejsze zmiany widoczne na ryc. 2.

T 7

Która spośród odpowiedzi proponowanych w Z 5 jest sprzeczna z informacjami zawartymi na ryc. 2? Uzasadnij swoją odpowiedź.

 

 

O tej stronie:
Autorzy: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg / Niemcy
Ostatnia aktualizacja: 2004-05-13
Tłumaczenie na język polski: dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 18.12.2004 14:55:01 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013