espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Klimat i rolnictwo
podstawy
1. Rośliny a klimat
2. Zmiany klimatu
- Wpływ na rośliny
- Udział rolnictwa
- Produkcja żywności w przyszłości
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
* Ćwiczenie 3
3. Susza w basenie Morza Śródziemnego
więcej
     
 

Klimat i rolnictwo 

Wiadomości podstawowe

Zmiany klimatu a rolnictwo

Zmiany klimatu spowodowane spalaniem paliw kopalnych stają się dziś poważnym problemem. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze obecne działania i sposób życia będą wpływać na przyszłość naszej planety. Musimy teraz zadecydować, jaka ta przyszłość ma być i jak musimy postępować, by ją osiągnąć.
 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

1. Elementy środowiska geograficznego najbardziej zagrożone zmianami klimatu

Zmiany klimatu wpływają na:

- ekosystemy: temperatura i opady wpływają na życie zarówno roślin, jak i zwierząt. Na przykład ptaki z północnej Afryki odlatują wczesnym latem do Europy Południowej, by uniknąć letnich upałów w Afryce. Jeśli Afryka stanie się bardziej gorąca, ptaki będą migrowały wcześniej i będą musiały sprostać innym warunkom i rywalizować z innymi gatunkami. Zmiany te mogą powodować kurczenie się naturalnych siedlisk, a nawet wyginięcie niektórych gatunków.
 

- rolnictwo: nasza żywność oparta jest na produkcji roślinnej. Zjadamy rośliny bezpośrednio (chleb z pszenicy, ryż, ziemniaki, warzywa, owoce, itp.) lub pośrednio (spożywając mięso zwierząt zjadających kukurydzę, soję lub trawę na pastwisku). Wszystkie rośliny podlegają wpływom temperatury i opadów wystepujących na terenach, na których są uprawiane. W Azji, na przykład, ryż stanowi podstawowe pożywienie ludności. Jeśli południowa Azja stanie się zbyt gorąca, by uprawiać tam ryż, wielu ludziom zagrozi niedożywienie, co w istotny sposób wpłynie na sytuację zdrowotną ludności.

- zasoby wodne: opady deszczu bezpośrednio wpływają na poziom wód w rzekach i jeziorach, a temperatura decyduje o tym, jak szybko woda wyparowuje i jak jest wykorzystywana. Dostępność wody jest podstawowym czynnikiem niezbędnym do życia zarówno dla ludzi, jak i dla ekosystemów, a wiele regionów na Ziemi cierpi obecnie na poważne niedobory wody. Zagadnienia zdrowotne związane z potencjalnym zmniejszeniem się ilości wody i pogorszeniem jej jakości są bardzo istotne.

- gospodarkę: klimat ma bezpośredni lub pośredni wpływ na niemal wszystkie sektory gospodarki. Można to zilustrować kilkoma przykładami. W wielu miejscach w Alpach nie będzie możliwe uprawianie narciarstwa z powodu zmian w opadach śniegu i tworzeniu się pokrywy śnieżnej. Zwiększy się zapotrzebowanie na energię elektryczną dla potrzeb klimatyzacji, co w istotny sposób wpłynie na sektor energetyczny. Firmy ubezpieczeniowe mogą odmówić ubezpieczania budynków znajdujących się na terenach narażonych na powodzie, gdyż częstośc powodzi może wzrosnąć.
 


O tej stronie:
Autorzy: Marta Moneo i Ana Iglesias - Universidad Politécnica de Madrid - Hiszpania
1. Recenzent: Alex de Sherbinin - CIESIN, Columbia University - USA
2. Recenzent: Lily Parshall - Goddard Institute for space studies, Columbia University - USA
Konsultacja dydaktyczna: Emilio Sternfeld - Colegio Virgen de Mirasierra - Hiszpania
ostatnia aktualizacja: 12/05/2004
Tłumaczenie na język polski: Mgr Sebastian Wypych, Dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 02.01.2005 16:18:53 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013