espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Stratosfera
podstawy
więcej
1. Procesy i lotnictwo
2. Ozon
- Ozon stratosferyczny
- Chlor
- CFC i HCFC
- Wielkie nieporozumienie
- Ochładzanie w stratosferze
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
     
 

Stratosfera

Dowiedz się więcej!

2. Ozon stratosferyczny, chlorofluorowęglowodory i dziura ozonowa

 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

Ozon był przedmiotem badań naukowych już w XIX wieku, ale dopiero po odkryciu dziury ozonowej nad Antarktydą badania te zostały zintensyfikowane. W niniejszej części Encyklopedii prezentujemy pokrótce historię badań nad ozonem. Ponadto zapoznamy się z reakcjami chemicznymi prowadzącymi do niszczenia ozonu. Chlorofluorowęglowodory (CFC) to najważniejsze substancje niszczące ozon. Czym się charakteryzują i czym są dziś zastępowane?

 

Nie należy mylić różnych ról jakie pełni ozon w stratosferze i troposferze, a przede wszystkim należy oddzielić zagadnienie dziury ozonowej od globalnego ocieplenia. Wyjaśnimy potencjalne źródła nieporozumień. Naukowcy zakładają, że dziura ozonowa będzie stopniowo zanikać w czasie kolejnych 50 lat. Może temu przeszkodzić narastające ochładzanie stratosfery. Zobaczymy jak przebiega ten proces.

Antarctic ozone hole

Dziura ozonowa w 2003 r.
© NASA GSFC

O tej stronie:
Autor: Dr Elmar Uherek, Max Planck Institute for Chemistry, Moguncja, Niemcy
Ostatnia aktualizacja: 2004-04-20
Tłumaczenie na język polski: Dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 07.12.2004 09:30:24 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013