espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Stratosfera
podstawy
więcej
1. Procesy i lotnictwo
- Procesy
- Lotnictwo
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
2. Ozon
     
 

Stratosfera

Dowiedz się więcej!

1. Procesy fizyczne zachodzące w stratosferze i rola ruchu lotniczego

Uwarstwienie stratosfery jest bardzo stabilne i wymiana powietrza z troposferą jest bardzo powolna w porównaniu do prądów i turbulencyjnych strumieni powietrza występujących w samej troposferze. Na każdej z półkul zachodzi jednak powolny transport mas powietrza, także w stratosferze. Zagadnienie to, podobnie jak wymiana powietrza między  troposferą i stratosferą zostaną omówione i pierwszym tekście niniejszej części Encyklopedii.

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

Drugi tekst poświęcony jest emisjom zanieczyszczeń powietrza powodowanym przez lotnictwo i ich zmianom w czasie. Samoloty latają w najwyższych warstwach troposfery, w tropopauzie, a także w niższych warstwach stratosfery. Ten obszar atmosfery jest bardzo wrażliwy na jakiekolwiek zanieczyszczenia, więc wzrastające emisje dostarczane przez lotnictwo mają większe znaczenie niż by to mogło się wydawać z samego porównania ich z emisjami naziemnymi.

contrails from aviation

Smugi kondensacyjne tworzące się za lecącym samolotem
© freefoto.com

O tej stronie:
Autor: Dr Elmar Uherek, Max Planck Insitute for Chemistry, Moguncja, Niemcy
Ostatnia aktualizacja: 2004-04-20
Tłumaczenie na język polski: Dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 06.12.2004 15:50:29 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013