espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Klimat miasta
podstawy
więcej
1. Zanieczyszczenia powietrza
2. Klimat obszarów zurbanizowanych
- Bilans promieniowania
- Bilans cieplny
- Bilans wodny
- Bioklimat
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
* Ćwiczenie 3
* Ćwiczenie 4
3. Kwaśne deszcze
     
 

Klimat miasta

Dowiedz się więcej!

2. Klimat obszarów zurbanizowanych

Porównując obszary miejskie z obszarami poza miejskimi możemy zauważyć różnice w dopływie promieniowania słonecznego i przemianach jakim ono podlega, pochłanianiu i oddawaniu ciepła oraz ilości dostarczanej i odprowadzanej wody.
 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 
Zawarte w atmosferze nad miastem zanieczyszczenia powietrza, wraz z przekształconą przez człowieka powierzchnią czynną powodują istotne zmiany w bilansie promieniowania w porównaniu z obszarami poza miejskimi. Zmiany występują też w bilansie cieplnym, ściśle powiązanym z bilansem promieniowania. Bilans cieplny obszaru miasta jest bardziej skomplikowany niż bilans powierzchni naturalnej z powodu zabudowy miejskiej. Musi on  uwzględniać wymianę ciepła poprzez przewodzenie w podłożu, ulicach, ścianach budynków, jak również ciepło antropogeniczne dostarczane do atmosfery głównie poprzez spalanie paliw kopalnych. Natomiast bilans wodny obszarów zurbanizowanych składa się z tych samych elementów co bilans wodny terenów poza miejskich, ale wzajemne proporcje poszczególnych elementów są znacząco inne np. w mieście notowane są wyższe sumy opadów niż na terenach poza miejskich.
Warunki panujące w mieście mogą oddziaływać niekorzystnie na organizm człowieka, przede wszystkim poprzez emisję zanieczyszczeń i hałas. Szczególnie negatywnie odbierane są przez organizm człowieka zanieczyszczenia komunikacyjne. Emisja zanieczyszczeń wpływa także pośrednio na stan sanitarny miasta, powoduje powstawanie kwaśnych deszczy, większe zmętnienie atmosfery. W celu zredukowania negatywnego wpływu klimatu miasta na organizm człowieka zwiększana jest powierzchnia terenów zielonych w mieście.

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 28.05.2004 11:41:49 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013