espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Klimat miasta
podstawy
więcej
1. Zanieczyszczenia powietrza
- Spalanie paliw
- Przemysł
- Oddziaływanie
- Ograniczanie
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
2. Klimat obszarów zurbanizowanych
3. Kwaśne deszcze
     
 

Klimat miasta

Dowiedz się więcej!

1. Zanieczyszczenia powietrza wywołane działalnością człowieka

Miasta to ośrodki znacznej koncentracji różnego rodzaju zakładów przemysłowych. Dużą rolę odgrywa w nich również energetyka i transport. Działalność związana z tymi dziedzinami gospodarki w dużej mierze wpływa na zanieczyszczenie powietrza w obszarach miejskich. Dzieje się tak poprzez dostarczanie różnego rodzaju gazów, związków chemicznych lub pyłów do atmosfery. W przypadku przemysłu wiąże się to z odmiennymi, określonymi dla danego rodzaju przemysłu, procesami technologicznymi. Energetyka i transport bazują głównie na spalaniu paliw kopalnych. Skutki oddziaływania działalności, związanej z wymienionymi wyżej działami gospodarki, przejawiają się nie tylko w modyfikacji klimatu miasta, ale wpływają również na zdrowie człowieka oraz stan środowiska przyrodniczego.

 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

Od wielu lat zmierza się do zredukowania ilości zanieczyszczeń dostarczanych do atmosfery. Obecnie bardzo popularna jest strategia ekorozwoju, rozumiana jako trwały i zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, zapewniający zaspokojenie potrzeb społeczeństwa w sposób nie powodujący degradacji środowiska. Aby zredukować zanieczyszczenie powietrza wprowadzane są nowoczesne technologie produkcji. Stosowany jest recykling. Ogranicza się też negatywne skutki spalania paliw. W regionach zagrożonych dużymi stężeniami zanieczyszczeń stosuje się monitoring powietrza atmosferycznego. Podejmowane są również liczne inicjatywy międzynarodowe, w postaci umów i traktatów.

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 30.03.2005 17:24:21 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013