espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Troposfera
podstawy
1. Budowa i skład
- w pionie
- w poziomie
- skład
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
2. Efekt cieplarniany, promieniowanie i biosfera
3. Ozon i tlenki azotu
więcej
     
 

Download

 

Troposfera

Wiadomości podstawowe

1. Powietrze i temperatura

Ćwiczenie 1

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

 

Eksperymenty (E) opisane poniżej ukazują dynamikę powietrza w zależności od jego temperatury. Prezentują model pionowej struktury troposfery i stratosfery. Poszczególne zadania (Z) pomagają zrozumieć wyniki eksperymentów.

Do wykonania eksperymentu potrzebne są następujące rzeczy:

1-2 kadzidełka
350 ml pokruszonego lodu
trochę soli (NaCl)
plastelina
1 szklana rura (długośc ok. 1 m, średnica ok. 2,5-3 cm
statywy i materiały mocujące przyrządy
1 torba plastikowa (objętość 1-2 l)
miękki drut
1 zapalniczka lub zapałki
1 suszarka do włosów
folia aluminiowa

 

• E1
Zapal kadzidełko. Upewnij się, że nic nie zakłóca kierunku rozchodzenia się dymu (np. przepływ powietrza z otwartego okna). 
• Z1
W jakim kierunku rozchodzi się dym?
• Z2
W jaki sposób zmienia się smuga dymu w miarę oddalania się od kadzidełka?
• Z3
Zapoznaj się z tekstem: "Troposfera / podstawy / 1. Budowa i skład / - w poziomie". Jakie zjawisko jest ukazane w tym eksperymencie dzięki użyciu dymu z kadzidełka?

 

© 2003 M.Seesing

 •  E2
  Utnij kawałek kadzidełka o długości 2-3 cm. Umieść go w kawałku plasteliny w pozycji pionowej. Zamocuj szklaną rurę w statywie w pozycji pionowej. Upewnij się, że rura jest umieszczona nieco powyżej powierzchni stołu lub podstawy statywu. Zapal przygotowane kadzidełko. Umieść je w szklanej rurze nie zamykając go jednak. Obserwuj dym przemieszczający się ku górze.
 •  Z4
   
  W jaki sposób zachowuje się dym w rurze?

© 2003 M.Seesing

    

 • E2a
  Napełnij plastikową torbę w 1/3 pokruszonym lodem. Dodaj nieco soli. Zamocuj torbę przy pomocy drutu w połowie wysokości szklanej rury. Spróbuj umieścić lód w taki sposób aby otaczał rurę. Zamknij górny koniec rury, np. folią aluminiową. Przygotuj kadzidełko jak w poprzednim eksperymencie. Ogrzej przy pomocy suszarki do włosów górny koniec rury, tak aby nie można go dotknąć gołą ręką. Następnie ogrzej dolny koniec rury w ten sam sposób. Zapal kadzidełko. Odsłoń górny koniec rury. Umieść kadzidełko w rurze jak w poprzednim eksperymencie. Obserwuj dym.

 

 

© 2003 M.Seesing

© 2003 M.Seesing

 • Z5
  Opisz co dzieje się z dymem w szklanej rurze.

 

 • Z6
  Ten eksperyment pokazuje model naszej atmosfery. Obok oznaczeń a, b i c na zdjęciu wpisz nazwy odpowiednich warstw atmosfery.

źródło: Havard University: ESP132, wykład 3
Objaśnienia - patrz tekst "- w pionie", ryc. 3
 

 

 Schemat ukazuje różne typy rozkładu pionowego temperatury powietrza wraz z wysokością, w trzech regionach świata i dwóch porach roku.

 • Z7

Dla jednego z regionów świata przedstawiono tylko jeden profil temperatury. Wyjaśnij dlaczego jest to wystarczające.

 

 

Powietrze atmosferyczne unosząc się transportuje różne substancje, jak w naszym eksperymencie. Te substancje najczęściej nie mogą się przedostać powyżej "zimnej pułapki". Jednak niewielka ich część może dostać się wyżej po pewnym czasie.


• Z8
Wyjaśnij przy pomocy schematu kiedy i gdzie różne substancje mogą docierać najłatwiej i najtrudniej.

 

O tej stronie:
Autorzy: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg / Niemcy
Ostatnia aktualizacja: 2004-05-13
Tłumaczenie na język polski: dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 18.12.2004 14:47:35 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013