espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Troposfera
podstawy
1. Budowa i skład
- w pionie
- w poziomie
- skład
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
2. Efekt cieplarniany, promieniowanie i biosfera
3. Ozon i tlenki azotu
więcej
     
 

Download

 

Troposfera

Wiadomości podstawowe

2. Klimat w skali regionalnej i lokalnej

Ćwiczenie 2

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

 

Jak wiesz klimat regionów okołobiegunowych znacznie różni się od klimatu obszarów równikowych. Jest to skutkiem różnego czasu i natężenia promieniowania słonecznego. Dla obszarów położonych wzdłuż danej szerokości geograficznej warunki te są podobne.
Przykładowo, przemieszczając się wzdłuż 27°N natrafisz m.in. na następujące miasta: Dibrugarh, Kathmandu, Laredo i In Salah.

Z1

Uzupełnij puste miejsca w tabeli używając internetu lub atlasu.

 

Miasto   

Kraj 

Długość geogr.

Wys. n.p.m.

 

In Salah

     
 

Laredo

     
 

Kathmandu

     
 

Dibrugarh

     

 

Poniższe schematy prezentują średnie miesięczne sumy opadów i średnie miesięczne temperatury maksymalne w tych miastach.

 

  • Z2
    Porównaj pokrótce klimat Laredo i Dibrugarh. Jakie widzisz podobieństwa i różnice?

Średnie miesięczne sumy opadów (w mm) w wybranych stacjach.
Objaśnienia: oś pozioma - miesiące (od stycznia do grudnia) 
© 2003 Seesing, Tausch Universität-Duisburg-Essen
Źródło danych: WorldClimate (www.worldclimate.com)

  • Z3
    Czy wysokość n.p.m. jest jedynym czynnikiem powodującym występowanie takich różnic w opadach atmosferycznych? Odpowiadając wykorzystaj także dane z In Salah i Kathmandu.

Średnie miesięczne temperatury maksymalne w wybranych stacjach.
Objaśnienia: oś pozioma - miesiące (od stycznia do grudnia)
© 2003 Seesing, Tausch; Universität-Duisburg-Essen
Źródło: WorldClimate (www.worldclimate.com)

 

  • Z4
    Zaznacz czynniki, które mogą mieć znaczący wpływ na klimat lokalny

o duże elektrownie 

o wysokość n.p.m.

o płaczące dzieci

o szata roślinna 

o kolor nieba 

o zwierzęta

o religia mieszkańców 

o szerokość geograficzna 

o pora dnia

o przeważający kierunek wiatru 

o satelity

o ruch samochodowy

o użytkowanie terenu (domy, rolnictwo)

o ukształtowanie powierzchni ziemi (góry, doliny, niziny) 

o odległość od morza

 

O tej stronie:
Autorzy: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg / Niemcy
Ostatnia aktualizacja: 2004-05-13
Tłumaczenie na język polski: dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 18.12.2004 14:48:29 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013