espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Havet
innføring
1. Havet og klimaet
2. Næringssalter i havet
3. Gasser fra planteplankton
- Svovelgasser
- Aerosoler og klima
- Gasser fra sjøen - 1
- Gasser fra sjøen - 2
* Oppgavesett 1
* Oppgavesett 2
* Oppgavesett 3
fordypning
     
 

Download

 
 

Havet

Innføring

Oppgavesett 2

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

 

1. Can you answer the following questions?


1) DMS omdannes til sulfataerosoler i lufta. Hvilken påstand om sulfataerosloler er ikke riktig?
a) sulfataerosoler bryter ned CO2 og reduserer global oppvarming
b) sulfataerosoler kjøler ned jorda ved å reflektere sollys tilbake i rommet

c) sulfataerosloler dannes fra svovelsyre og dette påvirker hvor sur lufta er

d) sulfataerosoler bidrar til å danne skyer og skyer påvirker klimaet

 

2) Halogenholdige gasser frigjøres til lufta fra havvann. Disse halokarbonene reduserer menneskelige helseproblemer og minsker den globale oppvarmingen ved ...
a) å fange radioaktivitet
b) å redusere mengden vanndamp i lufta
c) å fange ultrafiolett stråling fra sola
d) å ødelegge troposfærisk ozon

3) Hvilken av følgende drivhusgasser blir ikke frigitt fra havvann?
a) CFC-11
b) metan (CH4)
c) vanndamp (H2O)
d) nitrogenoksid (N2O)

 

Quiz-resultater:

Riktige svar:

Feil svar:

Vurdering i %:

2. Planteplankton og klima

Arranger disse utsagnene i riktig rekkefølge:

  • DMSP frigjøres til havvann
  • planteplankton produserer DMSP
  • DMS omdannes til sulfataerosoler i lufta
  • planteplankton dør eller blir spist
  • noe DMS frigjøres fra havet til lufta
  • sulfataerosoler avkjølre jorda ved å reflektere sollys tilbake til rommet eller ved å danne skyer
  • DMSP breytes ned til DMS


3. Halokarboner og menneskets helse

Beskriv minst to måter som halokarboner (direkte eller indirekte) påvirker menneskets helse på.

 

Om denne siden:
Forfattere: Dr. Ellen K. Henriksen og Camilla Schreiner - Universitetet i Oslo, Oslo, Norge.
Vitenskapelig vurdering: Dr. Lucinda Spokes - School of Environmental Sciences, University of East Anglia, Norwich, U.K
Programmering av quiz: Julia Heres - Universitetet i  Nürnberg, Tyskland.
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning
Sist oppdatert: 2005-04-25
  

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 25.04.2005 11:18:52 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013