espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Havet
innføring
1. Havet og klimaet
2. Næringssalter i havet
3. Gasser fra planteplankton
- Svovelgasser
- Aerosoler og klima
- Gasser fra sjøen - 1
- Gasser fra sjøen - 2
* Oppgavesett 1
* Oppgavesett 2
* Oppgavesett 3
fordypning
     
 

Havet

Innføring

Oppgavesett 1

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

 

Kan du besvare følgende spørsmål?

1) Planteplankton er mikroskopiske ...
a) dyr som lever i vann
b) planter som lever i vann
c) planter som lever i lufta
d) dyr som lever i lufta

 

2) Dimethylsulfid (DMS) er ...
a) en gass som frigjøres fra havvann
b) en saltvannsfisk
c) et planteplankton
d) en manet som lever i havet

3) DMS dannes ved ...
a) forbrenning av fossile brensel
b) nedbrytning av salt i havvann
c) reduksjon av ozonlaget
d) nedbrytning av en forbindelse produsert av planteplankton

 

4)  Hvilken påstand om dimethylsulphoniopropionat (DMSP) er riktig?

a) DMSP dannes ved nedbrytning av DMS  

b) DMSP finnes i cellene i fiskefinner 

c) DMSP finnes i cellene til mange typer planteplankton 

d) Havvann absorberer DMSP fra atmosfæren

5) Hvilken påstand om dimetylsulfid (DMS) er riktig?

a) DMS kan ikke overføres til atmosfæren 

b) DMS finnes i cellene til fiskefinner 

c) Havvann absorberer DMS fra atmosfæren 

d) DMS produseres ved nedbrytning av DMSP 

 

6) Hvilken påstand om DMS i havvann er ikke riktig?

a) DMS kan frigjøres fra havvann til luft  

b) DMS kan forbrukes av bakterier i havvann 
c) DMS brytes ned til DMSP
d) DMS kan omgjøres til andre kjemiske forbindelser i havvann 

7) DMS er en naturlig kilde til svovel i lufta. Mennesker slipper også ut svovelholdige gasser ved forbrenning av fossilt brensel. Mengden svovel som frigjøres fra havet er ...
a) om lag den samme som den mennesker slipper ut
b) om lag ti ganger så stor som den mennesker slipper ut 
c) vi kjenner ikke mengden svovel som frigjøres fra havet
d) bare en liten andel i forhold til mengden som mennesker slipper ut

Quiz-resultater:

Riktige svar:

Feil svar:

Vurdering i %:

Merk: Denne quizen er tilrettelagt for Internet Explorer eller nyere versjoner av Netscape!
Dersom løsningsvinduet forsvinner, åpne på nytt fra oppgavelinjen! 
Om denne siden:
Forfattere: Dr. Ellen K. Henriksen og Camilla Schreiner - Universitet i Oslo, Norge
Vitenskapelig vurdering: Dr. Lucinda Spokes - Environmental Sciences, University of East Anglia, U.K.
Programmering av quiz: Julia Heres - University i Nürnberg, Tyskland
Oversatt til norsk av Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning
Sist oppdatert: 2005-04-25.

  

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 25.04.2005 10:30:05 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013