espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Klimat miasta
podstawy
1. Zanieczyszczenia powietrza
2. Klimat obszarów zurbanizowanych
3. Kwaśne deszcze
- Co to jest?
- Oddziaływanie (1)
- Obszary zagrożone
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
więcej
     
 

Klimat miasta

Wiadomości podstawowe

3. Kwaśne deszcze
Ćwiczenie 1

Sprawdź swoją wiedzę!

Quiz o przyczynach kwaśnych deszczy

To jest interaktywna strona internetowa!

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 
Zaznacz prawidłowe odpowiedzi!

1) Wszyscy naukowcy są zgodni co do tego, że dany opad atmosferyczny jest kwaśny jeśli jego pH jest poniżej:
a) pH 7,0.
b) pH 5,6.
c) pH 5,0.
d) pH 4,6.

2) pH wody opadowej wskazuje na:
a) zawartość CO2 w wodzie opadowej.
b) zawartość pyłu  w wodzie opadowej.
c) zawartość wody w wodzie opadowej.
d) zawartość jonów hydroniowych w wodzie opadowej.

3) Co jest bardziej kwasowe niż świeżo zaparzona kawa?
a) świeże pomidory
b) świeżo destylowana woda
c) świeża krew
d) świeże mleko

4) Które stwierdzenia jest/są prawdziwe?
a) SO2 dostarczane do atmosfery z elektrociepłowni opalanych węglem chroni nas przed kwaśnym deszczem.
b) NOx zawarte w spalinach powodują wzrost pH w wodzie opadowej.
c) Kwasowy roztwór CO2 w wodzie opadowej to kwaśny deszcz.
d) SO2 i NOx są głównymi przyczynami powstawania kwaśnych deszczy.

5) W jakim regionie emisje dwutlenku siarki w latach 1960-1995 wzrosły najbardziej?
a) w Europie
b) Ameryce Pn.
c) w Azji
d) w Oceanii

6) Który kraj wyemitował największą ilość tlenków azotu w 1995 r.?
a) Chiny
b) USA
c) Indie
d) Niemcy

7) O ile procent spadły emisje tlenków azotu w Europie w latach 1990-1998?
a) emisje nie obniżyły się.
b) o 15%.
c) o 21%.
d) o 44%.

 

Wynik quizu:

Odpowiedzi prawidłowe:

Odpowiedzi błędne:

Wynik w %:

Uwaga: Ten quiz został przygotowany do korzystania w przeglądarce Internet Explorer albo nowszych wersjach Netscape!
Jeśli okienko z rozwiązaniem zniknie to otwórz je ponownie z paska zadań!
O tej stronie:
Autorzy: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg / Niemcy
ostatnia aktualizacja: 2005-03-30
Tłumaczenie na język polski: Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 30.03.2005 10:08:56 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013