espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Klimat i rolnictwo
podstawy
więcej
1. Przeszłość i teraźniejszość
2. Przewidywanie przyszłości
- Wiedza i pytania
- Zmiany globalne
- Przykład: Egipt
- Przykład: Hiszpania
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
* Ćwiczenie 3
3. Susza w basenie Morza Śródziemnego
     
 

Klimat i rolnictwo 

Dowiedz się więcej!

Przewidywanie przyszłości 

Wielkie wyzwanie i wiele pytań: jak wyżywić wzrastającą populację świata?

Ponad 500 mln ludzi cierpi obecnie z powodu niedożywienia lub jest zagrożonych śmiercią głodową. Wielkim wyzwaniem XXI wieku jest zlikwidowanie ubóstwa i osiągnięcie takiego poziomu produkcji, który zagwarantowałby wystarczającą ilość żywności dla rosnącej liczby ludności na całym świecie.
 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

Zadanie to staje się coraz trudniejsze, gdyż liczna ludności świata przekracza 6 miliardów, a ziemia, woda i zasoby genetyczne są niszczone przez nadmierną eksploatację.

Naukowcy i ekonomiści obawiają się, że zmiany klimatu będą mieć negatywny wpływ na produkcję rolniczą na całym świecie, i że wzrośnie liczba ludzi zagrożonych śmiercią głodową. Obawy te są szczególnie uzasadnione w rejonach najbardziej narażonych na susze i głód, gdzie liczba ludności szybko się zwiększa.
 

Zainteresowanie prognozami na przyszłość wynika z tego, że mamy już wiele doświadczeń i obserwacji ekstremalnych zdarzeń pogodowych, które miały miejsce w różnych krajach i poczyniły wiekkie szkody. Gdybyśmy mogli je przewidzieć i zawczasu sie na nie przygotować - straty byłyby znacznie mniejsze. Ryc. 1 pokazuje ogrom zniszczeń spowodowanych przez huragan w bardzo ubogim kraju, jakim jest Honduras w Ameryce Środkowej.
  

1. Skutki huraganu Mitch w Hondurasie, w Ameryce Środkowej
Źródło:  www.laprensahn.com

 


 O tej stronie:
Autorzy:  Marta Moneo i Ana Iglesias - Universidad Politécnica de Madrid - Hiszpania
1. Recenzent: Alex de Sherbinin - CIESIN, Columbia University - USA
2. Recenzent: Lily Parshall - Goddard Institute for space studies, Columbia University - USA
Konsultacja dydaktyczna: Emilio Sternfeld - Colegio Virgen de Mirasierra - Hiszpania
ostatnia aktualizacja: 12/05/2004
Tłumaczenie na język polski: Mgr Sebastian Wypych, Dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 29.12.2004 18:19:24 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013