espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Klimat i rolnictwo
podstawy
więcej
1. Przeszłość i teraźniejszość
2. Przewidywanie przyszłości
3. Susza w basenie Morza Śródziemnego
- Znaczenie suszy
- Czynniki powodujące susze
- Zapobieganie suszom
     
 

Klimat i rolnictwo 

Dowiedz się więcej!

Susza w rejonie Śródziemnomorskim

Oddziaływania społeczne i gospodarcze susz w rejonie śródziemnomorskim stale wzrastają i z pewnością jeszcze ulegną intensyfikacji w wyniku wzrostu liczby ludności, urbanizacji, powiększania obszarów nawadnianych, niewłaściwego zarządzania zasobami wody, braku odpowiednich działań politycznych oraz przyczyn kulturowych.
 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

Zdjęcie satelitarne prezentuje wskaźnik wegetacji NDVI w rejonie śródziemnomorskim. Wskaźnik ten jest wykorzystywany do wyróżniania obszarów o zróżnicowanym natężeniu i rodzaju wegetacji. Jak widać na terenach Europy pn. wegetacja przebiega znacznie bardziej intensywnie niż na obszarach położonych bliżej Morza Śródziemnego, co jest spowodowane przede wszystkim cechami klimatu oraz dostępnością wody.
 

1. Wskaźnik wegetacji (NDVI)
G. Begni, MEDIAS-France

Duży wpływ na gospodarkę wodną ma minimalizowanie ryzyka związanego z produkcją rolną, które jest skutkiem przede wszystkim nieprzewidywalności pogody w dłuższym okresie. Najbardziej znanym niebezpieczeństwem są susze. Ich skutki są różne w zależności od użytkowników i regionów w basenie Morza Śródziemnego, ale wszędzie występują nawroty susz i związane z tym niekorzystne efekty.
 


O tej stronie:
Autorzy: Marta Moneo i Ana Iglesias- Universidad Politécnica de Madrid - Hiszpania
1. Recenzent: Alex de Sherbinin - CIESIN, Columbia University - USA
2. Recenzent: Lily Parshall - Goddard Institute for Space Studies, Columbia University - USA
Konsultacja dydaktyczna: Emilio Sternfeld - Colegio Virgen de Mirasierra - Hiszpania
ostatnia aktualizacja: 12/05/2004
Tłumaczenie na język polski: Dr Agnieszka Wypych, Dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 29.08.2005 15:35:43 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013