espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Havet
innføring
1. Havet og klimaet
- Vannets egenskaper
- Havets sirkulasjon
- Opptak av karbondioksid
* Oppgavesett 1
* Oppgavesett 2
2. Næringssalter i havet
3. Gasser fra planteplankton
fordypning
     
 

Havet

Innføring

Oppgavesett: Havet og klimaet

Oppgave 2: Havets sirkulasjon

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 

 

Besvar følgende spørsmål om havets sirkulasjon.

1. Hva styrer havets sirkulasjon?


a) Vulkansk aktivitet og kontinentalforskyvninger.


b) Coriolis-effekten og stormer..


c) Varme og salt fra ørkenene.
.


d) Variasjoner i vannets tetthet og vinden.

 

2. Hva betyr "termo"?


a) Energi. 


b) Kulde.


c) Varmt vær.


d) Varme.

 

3) Hva betyr "halin"?


a) Salt. 


b) Halo-formet. 


c) Hagl. 


d) Søtt.

 

4. Hva betyr termohalin sirkulasjon?


a) Vann beveger seg på grunn av høy temperatur og saltinnhold. 


b) Vann beveger seg på grunn av temperatur og lavt saltinnhold. 


c) Vann beveger seg på grunn av temperatur og saltinnhold. 


d) Vann beveger seg på grunn av lav temperatur og høyt saltinnhold.

 

Øvelse: Les på nytt siden om havets sirkulasjon og titt på figuren nedenfor. Besvar deretter følgende spørsmål:

Skjematisk beskrivelse av havstrømmene fra NASA.

 

Forklaring til bildet:

1. Golfstrømmen
2. Nord-atlantisk dypvannsdannelse
3. Antarktisk bunnvannsdannelse
4. Agulhas-strømmen
5. Kuroshio-strømmen

Nå: Spørsmålene

Klikk på den blå knappen for kald og den røde for varm.

 


1. Er bunnvann i Antarktis kaldt eller varmt?


2. Er vannet i Golfstrømmen kaldt eller varmt?


3. Er den Nord-atlantiske dypvannsdannelsen kald eller varm?


4. Er Agulhas-strømmen kald eller varm?

 

Øvelse: Hvor er strømmene?
Klikk "P" for Stillehavet (Pacific), "A" for Atlanterhavet (Atlantic) and "I" for Det indiske hav (Indian Ocean).


I hvilket hav er Golfstrømmen?


I hvilket hav er Kuroshio-strømmen?


I hvilket hav er Agulhas-strømmen?

 

Besvar følgende spørsmål:


1) Hvor lang tid tar det for vann å bevege seg rundt jorda?

a) Om lag 1000 år

b) Om lag 1000 dager

c) Nøyaktig 100 år

d) Vann beveger seg ikke fra ett havbasseng til et annet

 

2) Hva beskriver best forholdene ved punkt 1 på kartet?

a) Golfstrømmen bringer varme fra Tropene til Storbritannia og Skandinavia.

b) Golfstrømmen bringer kaldt vann til Storbritannia og Skandinavia.

c) Golfstrømmen bringer varme fra Tropene til Middelhavet.

d) Golfstrømmen bringer kaldt vann fra Tropene til Grønland.

 

 

3) Hva beskriver best forholdene under punkt 2 på kartet?

a) Vann fra havdyp varmes opp i Nord-Atlanteren og frigjør varme. Dette øker vannets tetthet og vannet forblir på havbunnen.

b) Vann fra havdyp avkjøles i Nord-Atlanteren og frigjør varme. Dette øker vannets tetthet og det forblir på havbunnen.

c) Overflatevann varmes opp i Nord-Atlanteren og frigjør varme. Dette øker vannets tetthet og det synker til bunnen av havet.

d) Overflatevann avkjøles i Nord-Atlanteren og frigjør varme. Dette øker vannets tetthet og det synker til havbunnen.

 

4) Hvor foregår dypvannsdannelsen i nordlige hemisfære?

a) I havområdene ved Labrador og Island.

b) I havområdene ved Grønland og i Mexico-gulfen.

c) I havområdene ved Labrador og Grønland.

d) I Barentshavet og Hudson Bay.

 

 

5) Hva beskriver forholdene ved punkt 3 på kartet?

a) Dypvannsdannelse omkring Antarktis.

b) Dypvannsdannelse i Arktis.

c) Oppvarming av vann omkring Antarktis.

d) Oppvarming av vann i Arktis.

 

6) Hva skjer omkring Antarktis?

a) Når isen smelter, blir vannet omkring Arktis saltere og får høyere tetthet - og det synker til havbunnen.

b) Når is dannes, blir havet omkring Arktis saltere og får høyere tetthet - og stiger.

c) Når is dannes, blir vannet omkring Arktis saltere og får høyere tetthet - og synker til havbunnen.

d) Når is dannes, blir vannet omkring Arktis mindre salt og får lavere tetthet - og vannet synker til havbunnen.

 

 

7) Hva får vann fra dypet til å bevege seg mot havoverflaten?

a) Undersjøiske rygger og Coriolis-effekten.

b) Undersjøiske rygger og vinden.

c) Vind og Jetstrømmen.

d) Vinden og Den antarktiske strømmen.

 

Quiz-resultater:

Riktige svar:

Feil svar:

Vurdering i %:

Merk: Denne quizen er tilrettelagt for Internet Explorer og nye versjoner av Netscape!
Hvis svarboksen forsvinner, åpne på nytt ved å klikke på 'Show Solution'-knappen!
Om denne siden:
Forfatter: Prof. Dr. Helmut Schrettenbrunner - University of Nürnberg, Nürnberg, Tyskland
Vitenskapelig vurdering: Dr. Lucinda Spokes - School of Environmental Sciences, University of East Anglia, Norwich, U.K.
Pedagogisk vurdering: Dr. Yvonne Schleicher and Julia Heres - University of Nürnberg, Nürnberg, Tyskland
Oversatt til norsk: Jorunn Gran, CICERO Senter for klimaforskning, Oslo, Norge
Sist oppdatert: 2005-04-18

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 27.12.2005 12:03:46 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013