espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Hjem    Innhold    ESPERE international    GIFT2010    Hva er ESPERE?   
Havet
innføring
1. Havet og klimaet
- Vannets egenskaper
- Havets sirkulasjon
- Opptak av karbondioksid
* Oppgavesett 1
* Oppgavesett 2
2. Næringssalter i havet
3. Gasser fra planteplankton
fordypning
     
 

Havet

Innføring

Oppgavesett: Havet og klimaet

Oppgave 1: Quiz - Vannets egenskaper

 

innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
innføringfordypning
 
Besvar følgende spørsmål:

1) Hvor mye av jordas overflate er dekket av vann?
a) 71 %
b) 81 %
c) 61 %
d) 91 %

 

3) Hva er hydrogenbindinger?
a) Tiltrekningskraft mellom sterke positive ladninger hos vannmolekyler.
b) Tiltrekningskraft mellom svakt negative ladninger hos vannmolekyler og svakt positive ladninger hos andre vannmolekyler.

c) Tiltrekningskraft mellom sterke negative ladninger på ulike vannmolekyler.

d) Positive og negative ladninger på ulike vannmolekyler frastøter hverandre.

 

5) Hvor mye mer energi krever det for å varme opp vann 1°C sammenliknet med luft?
a) samme mengde
b) 2 ganger så mye
c) 3 ganger så mye
d) 4 ganger så mye

 

7) Hva ville vært situasjonen dersom jorda ikke hadde så mye vann i havet?
a) Forholdene ville vært mye bedre for mennesker fordi varme ville bli distribuert jevnere.
b) Forholdene ville vært tøffere fordi mindre refleksjon (albedo) fra havet ville føre til økt temperatur på jorda.
c) Forholdene ville vært tøffere fordi temperaturene enten ville være for høye eller for lave.
d) Forholdene ville vært akkurat som i dag.

 

9) Hvordan blir næringsstoffer tilgjengelige for organismer i havet?
a) Oksygen og karbondioksid løses i vann og endrer ladning. 
b) Næringsstoffer og avfallsmateriale løses i vann og blir mindre stabile.
c) Noen stoffer løses i vann og stabiliseres på grunn av ladning.
d) Mange ioner og gasser løses i vann og stabiliseres takket være ladningen.

 

 

 

 

Merk: Denne quizen er tilrettelagt for Internet Explorer og nye versjoner av Netscape!

Dersom svarboksen forsvinner, åpne på nytt med 'Show solution'-knappen!

  
2) Hvor mye av jordas vann er i havet?
a) 87 %
b) 67 %
c) 77 %
d) 97 %

 

4) Hvilket resultat har disse hydrogenbindingene?

a) Vann har ikke hydrogenbindinger.
b) Vann er den eneste væsken som er stabil i romtemperatur.
c) Vann har væskeform i romtemperatur i motsetning til molekyler på samme størrelse.
d) Vann finnes bare i væskeform.

6) Hvilken setning beskriver illustrasjonen mest riktig?
a) Vannets struktur (svak negativ ladning i oksygenet, svak positiv ladning i hydrogenet) fører til dannelse av hydrogenbindinger.
b) Vannets struktur (svak negativ ladning i oksygenet, svak positiv ladning i hydrogenet) fører ikke til dannelse av hydrogenbindinger..
c) Vannets struktur (positivt ladd oksygen og negativt ladd hydrogen fører til dannelse av hydrogenbindinger.

d) Vannets struktur (svak negativ ladning i oksygenet, svak positiv ladning i hydrogenet) danner fem kjemiske bindinger.

 

8) Vann har høy fordampingsvarme. Hva betyr dette?
a) Mye energi er nødvendig for å omdanne vanndamp til vann i væskeform.
b) Mye energi er nødvendig for å omdanne vann i væskeform til vanndamp.
c) Mye energi er nødvendig for å smelte is til vann.
d) Lite energi er nødvendlig for å omdanne vann i væskeform til vanndamp.

 

10) Hva skjer dersom mer natriumklorid (salt) tilsettes vann
a) Iskrystaller dannes lettere fordi salt allerede inneholder krystaller.
b) Vannet får økt tetthet og frysepunktet synker.
c) Vannmolekylene frastøtes av saltionene og vannet får lavere tetthet.
d) Saltinnholdet i vannet blir det samme.

 

Quiz-resultater:

Riktige svar:

Feil svar:

Vurdering i %:

 

About this page:
author: Prof. Dr. Helmut Schrettenbrunner - University of Nürnberg, Germany
scientific reviewing: Dr. Lucinda Spokes - School of Environmental Sciences, University of East Anglia, Norwich, U.K.
educational reviewing: Dr. Yvonne Schleicher and Julia Heres - University of Nürnberg, Germany
last update: 2003-12-16

 

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 27.12.2005 11:39:45 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013