espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Oceany
podstawy
1. Oceany i klimat
- Własności wody
- Cyrkulacja oceaniczna
- Pochłanianie dwutlenku węgla
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
* Ćwiczenie 3
* Ćwiczenie 4
2. Substancje odżywcze
3. Gazy i fitoplankton
więcej
     
 

Oceany

Wiadomości podstawowe

1. Oceany i klimat 

Ćwiczenie 1
Quiz o właściwościach wody 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 
Odpowiedz na poniższe pytania.

1) Jaka część powierzchni Ziemi jest pokryta przez wodę?
a) 71 %
b) 81 %
c) 61 %
d) 91 %

 

3) Co to są wiązania wodorowe?
a) siły przyciągania między silnie dodatnimi obszarami różnych cząsteczek wody.
b) siły przyciągania między słabo ujemnymi obszarami cząsteczki wody i słabo dodatnimi obszarami innej cząsteczki wody.

c) siły przyciągania między silnie ujemnymi obszarami różnych cząstek wody.

d) siły odpychające między dodatnimi i ujemnymi obszarami różnych cząsteczek wody.

 

5) O ile więcej energii potrzeba aby ogrzać wodę o 1°C w porównaniu z powietrzem?
a) tyle samo
b) 2 razy więcej 
c) 3 razy więcej 
d) 4 razy więcej

 

7) Gdyby w oceanach na Ziemi było mniej wody to jaki byłby tego skutek?
a) Panowałyby znacznie lepsze warunki dla życia ludzi ponieważ ciepło na Ziemi byłoby rozprowadzane bardziej równomiernie.
b) Warunki byłyby gorsze bo z powodu niższego albedo oceanów na Ziemi byłoby bardziej gorąco.
c) Warunki byłyby gorsze bo temperatura byłaby albo za wysoka, albo za niska.
d) Warunki byłyby takie same jak dziś.

 

9) Jaki proces zachodzący w wodzie umożliwia dostawę składników odżywczych  do organizmów żywych w oceanach?
a) tlen i CO2 rozpuszczają się w wodzie i zmieniają ładunek elektryczny.
b) składniki odżywcze i odpady rozpuszcają się w wodzie i są niestabilne.
c) kilka substancji rozpuszcza się w wodzie i ulega stabilizacji wskutek naładowania elektrycznego.
d) wiele jonów i gazów rozpuszcza się w wodzie i ulega stabilizacji wskutek naładowania elektrycznego.

Uwaga: Ten quiz został przygotowany do korzystania w  Internet Explorer lub nowszych wersjach Netscape!

Jeśli okienko z rozwiązaniem zniknie to otwórz je ponownie z paska zadań lub klikając ponownie na "Pokaż rozwiązanie"!

2) Ile wody znajdującej się na Ziemi to woda w morzach i oceanach?
a) 87 %
b) 67 %
c) 77 %
d) 97 %

 

4) Jakie są skutki występowania wiązań wodorowych?

a) Wiązania wodorowe nie występują w wodzie.
b) Woda jest jedyną cieczą, która w temperaturze pokojowej zachowuje się stabilnie.
c) Woda występuje w postaci cieczy w temperaturze pokojowej, w przeciwieństwie do innych cząsteczek o podobnym rozmiarze.
d) Woda może występować tylko w postaci ciekłej.

 

6) Które zdanie opisuje rysunek powyżej najbardziej prawidłowo?
a) Struktura wody (lekko ujemny ładunek tlenu, lekko dodatni ładunek atomów wodoru) umożliwia tworzenie się wiązań wodorowych.
b) Struktura wody (słaby ujemny ładunek tlenu, słabo dodatni ładunek atomów wodoru) uniemożliwia tworzenie się wiązań wodorowych.
c) Struktura wody  (dodatni ładunek tlenu, ujemny ładunek atomów wodoru) umożliwia tworzenie się wiązań wodorowych.

d) Struktura wody (lekko ujemny ładunek tlenu, lekko dodatni ładunek atomów wodoru) tworzy 5 wiązań chemicznych.

 

8) Woda ma wysokie ciepło utajone. Co to znaczy?
a) Potrzeba dużo energii aby zamienić parę wodną na wodę w stanie ciekłym.
b) Potrzeba dużo energii aby zamienić wodę w stanie ciekłym na parę wodną.
c) Potrzeba dużo energii aby zamienić zamarzniętą wodę w wodę w stanie ciekłym.
d) Potrzeba mało energii aby zamienić wodę w stanie ciekłym na parę wodną.

 

10) Co się dzieje gdy wzrasta zasolenie wody?
a) Tworzenie się kryształków lodu staje się łatwiejsze ponieważ sól też zawiera kryształy.
b) Woda staje się gęstsza i temperatura zamarzania obniża się.
c) Cząsteczki wody są odpychane przez jony soli i woda staje się mniej gęsta.
d) Zawartość soli w wodzie jest wszędzie taka sama.

 

Wyniki quizu:

Odpowiedzi poprawne:

Odpowiedzi błędne:

Wynik w %:

 


O tej stronie:
Autor: Prof. dr H. Schrettenbrunner - University of Nürnberg - Niemcy
Recenzent: dr Lucinda Spokes, UEA, Norwich - Wielka Brytania 
Konsultacja dydaktyczna: dr Y. Schleicher / J. Heres - University of Nürnberg - Niemcy
ostatnia aktualizacja: 16.12.2003
Tłumaczenie na język polski: dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 07.03.2005 15:02:50 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013