espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Oceany
podstawy
1. Oceany i klimat
- Własności wody
- Cyrkulacja oceaniczna
- Pochłanianie dwutlenku węgla
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
* Ćwiczenie 3
* Ćwiczenie 4
2. Substancje odżywcze
3. Gazy i fitoplankton
więcej
     
 

Oceany

Wiadomości podstawowe

1. Oceany i klimat

Ćwiczenie 2
Cyrkulacja oceaniczna 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

Odpowiedz na poniższe pytania dotyczące cyrkulacji oceanicznej.

1. Co kształtuje cyrkulację oceaniczną?

a) wulkanizm i dryf kontynentów

b) siła Coriolisa i burze

.

c) ciepło i sól pochodzące z burz piaskowych na pustyniach 
.

d) zróżnicowanie gęstości wody w różnych częściach oceanu i prądy morskie wywołane stałymi wiatrami. 

 

2. Co oznacza przedrostek "termo"?


a) gorący napój 


b) zimno


c) ciepłą pogodę


d) temperaturę

 

3) Co oznacza przyrostek “halinowy”?


a) słony 


b) w kształcie halo  


c) gradowy 


d) słodki

 

4. Co oznacza określenie “cyrkulacja termohalinowa”?


a) przemieszczanie się wody wskutek jej wysokiej temperatury i zasolenia. 


b) przemieszczanie się wody wskutek jej wysokiej temperatury i niskiego zasolenia  


c) przemieszczanie się wody uwarunkowane jej temperaturą i zasoleniem 


d) przemieszczanie się wody wskutek jej niskiej temperatury i wysokiego zasolenia

Zadanie
Przyglądnij się rysunkowi poniżej i odpowiedz na pytania.
(użyj atlasu geograficznego)

 

Cyrkulacja oceaniczna
Autor: Lucinda Spokes

Objaśnienia:

1. Golf Sztrom
2. wody głębinowe Pn. Atlantyku
3. antarktyczne wody przydenne
4. Prąd Agulhas
5. Prąd Kurosiwo

A teraz pytania!


Kliknij na niebieski guzik jeśli odpowiedź brzmi "zimny" i na czerwony jeśli "ciepły".


1. Czy antarktyczne wody przydenne są zimne czy ciepłe?


2. Czy wody Golf Sztromu są zimne czy ciepłe?


3. Czy wody głębinowe Pn. Atlantyku są zimne czy ciepłe?


4. Czy Prąd Agulhas jest prądem zimnym czy ciepłym?

 

Zadanie

Gdzie występują te prądy morskie?
Kliknij na "P" aby wskazać na Pacyfik, "A" na Atlantyk i "I" na Ocean Indyjski.


Na jakim oceanie występuje Golf Sztrom?


Na jakim oceanie występuje Kurosiwo?


Na jakim oceanie występuje Agulhas?

Odpowiedz na poniższe pytania: 


1) Jak długo trwa okrążenie kuli ziemskiej przez daną objętość wody?

a) około 1000 lat.

b) okolo 1000 dni.

c) dokładnie 100 lat.

d) Nie ma przepływu wody między oceanami.

 

2) Które z poniższych określeń najlepiej opisuje sytuację przedstawioną na mapie pod numerem 1?

a) Golf Sztrom przenosi ciepło z obszarów międzyzwrotnikowych do Wielkiej Brytanii i Skandynawii.

b) Golf Sztrom przynosi zimne wody  do Wielkiej Brytanii i Skandynawii.

c) Golf Sztrom przenosi ciepło z obszarów międzyzwrotnikowych do Morza Śródziemnego.

d) Golf Sztrom przenosi zimne wody z obszarów międzyzwrotnikowych  do Grenlandii.

 

 

3) Które z poniższych określeń najlepiej opisuje sytuację przedstawioną na mapie pod numerem 2?

a) Wody głębinowe ocieplają się na Atlantyku Pn., uwalniając ciepło.  Powoduje to wzrost gęstości wody i pozostaje ona na dnie oceanu.

b) Wody głębinowe ochładzają się na Atlantyku Pn., uwalniając ciepło.  Powoduje to wzrost gęstości wody i pozostaje ona na dnie oceanu.

c) Wody powierzchniowe ocieplają się na Atlantyku Pn., uwalniając ciepło.  Powoduje to wzrost gęstości wody i jej opadanie na dno oceanu.

d) Wody powierzchniowe ochładzają się na Atlantyku Pn., uwalniając ciepło.  Powoduje to wzrost gęstości wody i jej opadanie na dno oceanu.

 

4) Gdzie na półkuli pn. dochodzi do powstawania wód głębinowych?

a) na obszarach morskich wokół Płw. Labradorskiego i Islandii

b) u wybrzeży Grenlandii i w Zatoce Meksykańskiej

c) na obszarach morskich wokół Płw. Labradorskiego i Grenlandii

d) na Morzu Barentsa i w Zatoce Hudson

 

 

5) Które z poniższych określeń najlepiej opisuje sytuację przedstawioną na mapie pod numerem 3?

a) tworzenie się wód głębinowych wokół Antarktydy

b) tworzenie się wód głębinowych w rejonie Arktyki

c) ocieplanie sie wody wokół Antarktydy

d) ocieplanie sie wody w rejonie Arktyki

 

6) Co się dzieje wokół Antarktyki?

a) Topienie się lodu powoduje, że otaczające ją wody stają się bardziej zasolone i gęstsze, i opadają na dno oceanu.

b) Tworzenie się lodu powoduje, że otaczające ją wody stają się bardziej zasolone i gęstsze, i przemieszczają się ku powierzchni oceanu.

c) Tworzenie się lodu powoduje, że otaczające ją wody stają się bardziej zasolone i gęstsze, i opadają na dno oceanu.

d) Tworzenie się lodu powoduje, że otaczające ją wody stają się mniej zasolone i mniej gęste, i opadają na dno oceanu.

 

 

7) Co powoduje przemieszczanie się wód głębinowych ku powierzchni oceanu?

a) podwodne łańcuchy górskie i siła Coriolisa

b) podwodne łańcuchy górskie i wiatr 

c) wiatr i jet stream

d) wiatr i Dryf Wiatrów Zachodnich

 

Wyniki quizu:

Odpowiedzi poprawne:

Odpowiedzi błędne:

Wynik w %:

Uwaga: Ten quiz jest przygotowany do korzystania w przeglądarce Internet Explorer lub nowszych wersjach Netscape!
Jeśli okienko z odpowiedziami zniknie to otwórz je ponownie klikając na "Pokaż rozwiązanie"!


O tej stronie:
Autor: Prof. dr H. Schrettenbrunner - University of Nürnberg - Niemcy
Recenzent: dr Lucinda Spokes - UEA, Norwich - Wielka Brytania
Konsultacja dydaktyczna: dr Y. Schleicher / J. Heres - University of Nürnberg - Niemcy
ostatnia aktualizacja: 16.12.2003
Tłumaczenie na język polski: dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 07.03.2005 16:59:09 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013