espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Oceany
podstawy
1. Oceany i klimat
- Własności wody
- Cyrkulacja oceaniczna
- Pochłanianie dwutlenku węgla
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
* Ćwiczenie 3
* Ćwiczenie 4
2. Substancje odżywcze
3. Gazy i fitoplankton
więcej
     
 

Oceany

Wiadomości podstawowe

1. Oceany i klimat

Ćwiczenie 3
Cyrkulacja oceaniczna i diagramy klimatyczne

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

 

Czy na Atlantyku Pn. jest zimno czy ciepło?

Jeśli klikniesz na zielone punkty na mapie poniżej to zobaczysz współrzędne geograficzne, średnią roczną temperaturę (w °C) i średnią roczną sumę opadów (w mm) dla każdej stacji.

 

 
Prądy morskie na Pn. Atlantyku. 
Objaśnienia: Labrador Stream - Prąd Labradorski, Gulf Stream - Golf Sztrom (Prąd Zatokowy)
Źródło: "Zur Gestaltung - Nürnberg", zmodyfikowane przez J. Heres


Zadanie
Wstaw w tekście brakujące wyrazy:

Chociaż większość stacji jest położona między 60oN a 66,5oN (......................), to na stacjach w Islandii, Szkocji i Norwegii występują znacznie ........................... niż w ...................... .

Występują tam także znacznie ................... opady.

Brakujące wyrazy:
większe, wyższe temperatury, Kanada, koło podbiegunowe

 

 

Teraz odpowiedzi na te pytania nie powinny sprawić trudności!


1) Prąd Labradorski sprawia, że...

a) klimat wsch. wybrzeża Kanady jest zimny.

b) klimat wsch. wybrzeża Kanady jest ciepły.

c) izotermy odchylają się na zachód.

d) klimat wsch. wybrzeża Kanady jest oceaniczny.

 

2) Golf Sztrom sprawia, że ...

a) klimat zach. wybrzeża Norwegii jest kontynentalny.

b) klimat zach. wybrzeża Norwegii jest zimny.

c) izotermy odchylają się na południe.

d) klimat zach. wybrzeża Norwegii jest ciepły.

Wyniki quizu:

Odpowiedzi poprawne:

Odpowiedzi błędne:

Wynik w %:

Uwaga: Ten quiz jest przygotowany do korzystania w przeglądarce Internet Explorer lub nowszych wersjach Netscape!
Jeśli okienko z rozwiązaniem zniknie to otwórz je ponownie klikając na "Pokaż rozwiązanie"!

 


Który diagram klimatyczny prezentuje warunki klimatyczne danej stacji?

Wykresy poniżej prezentują roczny przebieg temperatury i opadów w dwu różnych miastach. Czerwona linia to temperatura (w oC), a niebieska to opady (w mm). Wykorzystaj rycinę umieszczoną na początku strony aby przypisać diagramy do właściwych stacji. 

Stacje do wyboru:

Aberdeen, Szkocja
Bergen, Norwegia 
Iqualuit, Kanada 
Reykjavik, Islandia

Kliknij na znaki zapytania aby zobaczyć rozwiązanie. Aby uruchomić animację ponownie kliknij na strzałkę na dole drugiego rysunku.

 
Diagramy klimatyczne
Autor: Julia Heres

 

Więcej danych ze stacji klimatologicznych:

www.worldclimate.com
www.klimadiagramme.de/


 

Czy zauważyłeś, że wykorzystany obraz satelitarny półkuli pn. jest zniekształcony?

Jeśli interesujesz się geografią to sprawdź czy potrafisz odpowiedzieć na następujące pytania o mapach i odwzorowaniach. 

Kliknij na ZIELONY guzik, jeśli Twoim zdaniem odpowiedź brzmi "tak", zaś na CZERWONY jeśli "nie"!

 


Czy prezentowana mapa jest wykonana w odwzorowaniu azymutalnym, najczęściej wykorzystywanym do wykonywania map obszarów polarnych?


Czy prezentowana mapa jest wykonana w odwzorowaniu stożkowym, najczęściej wykorzystywanym do wykonywania map obszarów średnich szerokości geograficznych?


Czy prezentowana mapa jest wykonana w odwzorowaniu walcowym, najczęściej wykorzystywanym do wykonywania map obszarów położonych wzdłuż wybranego południka?


Czy w odwzorowaniu azymutalnym południki są przedstawiane jako okręgi?


Czy w odwzorowaniu stożkowym południki są przedstawiane jako prostokąty?


Czy w odwzorowaniu walcowym południki mają kształt kwadratów?


Czy w odwzorowaniu walcowym regiony polarne wydają się zajmować znacznie większą powierzchnię niż to ma miejsce w rzeczywistości?


O tej stronie:
Autor: Prof. dr H. Schrettenbrunner - University of Nürnberg - Niemcy
Recenzent: dr Lucinda Spokes - UEA, Norwich - Wielka Brytania
Konsultacja dydaktyczna: dr Y. Schleicher / J. Heres - University of Nürnberg - Niemcy
ostatnia aktualizacja: 20.07.2004
Tłumaczenie na język polski: dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 07.03.2005 17:58:32 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013