espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Stratosfera
podstawy
1. Wiadomości podstawowe
- budowa
- skład
- pomiary
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
2. Dziura ozonowa
więcej
     
 

Stratosfera

Wiadomości podstawowe

Pomiary w stratosferze

Kiedy mówimy o stężeniach różnych substancji w powietrzu stratosferycznym może pojawić się pytanie: skąd wiemy, że takie substancje tam się znajdują? Dolna granica stratosfery przebiega na wysokości około 8-15 km (zależnie od szerokości geograficznej), więc interesujące nas obszary atmosfery znajdują się powyżej poziomu przelotu samolotów.

 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

Pomiarów składu chemicznego stratosfery można dokonać na dwa sposoby:

1) przyrządy pomiarowe są umieszczane na odpowiedniej wysokości przy pomocy specjalnych samolotów lub balonów,
2) wykonujemy pomiary z ziemi lub z kosmosu (z satelity), wykorzystując oddziaływanie różnych zakresów promieniowania na cząsteczki powietrza.
 

Samoloty

Wykorzystanie specjalnych samolotów umożliwiło wykonanie unikatowych pomiarów w stratosferze. Jednym z nich jest rosyjska “Geofizyka”, pierwotnie zaprojektowany jako samolot szpiegowski do lotów na dużych wysokościach, a następnie przerobiony na latające laboratorium naukowe. Takie samoloty mogą osiągać wysokość lotu około 20 km, ale loty są bardzo kosztowne.

Geophysica - high altitude research plane

1. „Geofizyka” – samolot badawczy do lotów na dużych wysokościach
źródło: MDB Design Bureau

Balony

Bardziej powszechne w użyciu są pomiary balonowe. Balony do sondaży aerologicznych (czyli pomiarów elementów pogodowych na dużych wysokościach) osiągają wysokość 30-35 km zanim ulegną zniszczeniu. Mogą one także zabierać ze sobą np. czujnik ozonu. Zachodzi w nim reakcja chemiczna dzięki czemu możemy się dowiedzieć ile ozonu znajduje się w powietrzu. Wyniki pomiarów są bowiem przesyłane za pomocą sygnału radiowego na Ziemię. Zawartość ozonu w powietrzu mierzy się dziś głównie przy użyciu satelitów, ale to balony nadal pozwalają uzyskać lepsze wyniki przy pomiarach profilów pionowych zawartości ozonu.

 

Ozone balloon start

2. a) Start balonu do obserwacji ozonu w obserwatorium  Hohenpeissenberg
Autor: Ulf Köhler
Proszę kliknąć na rycinę aby zobaczyć ją w powiększeniu! (85 K)

Ozone probe

2. b) Czujnik zawartości ozonu w powietrzu wykorzystywany w sondach balonowych
Autor: Ulf Köhler, DWD Hohenpeissenberg
Proszę kliknąć na rycinę aby zobaczyć ją w powiększeniu! (80 K)

Oddziaływanie promieniowania 

Zjawiska współoddziaływania między promieniowaniem i cząsteczkami są trudne, a ich pełne zrozumienie wymaga wiedzy z zakresu fizyki kwantowej. Niemniej jednak, należy pamiętać, że promieniowanie może być pochłonięte, odbite, rozproszone, a także wypromieniowane z powrotem jako inny rodzaj promieniowania (o innej długości fali).

 

Bezpośrednie promieniowanie słoneczne nie dociera do powierzchni Ziemi jeśli po drodze napotyka na chmury. Gdy nurkujemy w morzu to wraz ze wzrostem głębokości robi się coraz ciemniej gdyż dopływ światłą jest coraz słabszy. Podobnie w czasie burzy piaskowej dopływ światła słonecznego jest bardzo słaby. Nie tylko duże cząsteczki i chmury oraz woda pochłaniają i odbijają promieniowanie, robią to także małe cząsteczki. Mogą one rozpraszać promieniowanie lub pochłaniać je a następnie wypromieniowywać jako promieniowanie nosące ze sobą mniej energii, posiadające inną długość fali. Znamy to zjawisko jako fluorescencję lub fosforyzację. Wykorzystuje się je np. w produkcji zabawek, które pochłaniają światło w dzień lub światło z lampy w pokoju, a następnie emitują promieniowanie o innych własnościach, co widzimy patrząc na nie w ciemności. Rodzaj światłą informuje nas o tym jakich substancji użyto przy produkcji. Natężenie światła mówi nam natomiast ile tej substancji użyto.

 

 

phosphorescence

3. Fosforyzacja ma miejsce gdy światło jest pochłaniane a potem emitowane w innym zakresie długości fal.
Fotomontaż: Elmar Uherek

Reakcje zachodzące między promieniowaniem i cząsteczkami w stratosferze mogą być obserwowane z Ziemi lub mierzone z kosmosu przez satelity.

Lidar

Lidar (ang. light detection and ranging, czyli wykrywanie światła i długości jego fali) jest przyrządem używanym do pomiarów z powierzchni Ziemi. W niebo wysyłany jest przez krótki czas strumień światła laserowego o dużej mocy. Po chwili światło to ulega rozproszeniu, lub pochłonięciu i wypromieniowaniu przez cząsteczki znajdujące się w powietrzu, następnie dociera z powrotem do Ziemi i jest tu mierzone.
 

LIDAR

4. Pomiary lidarowe
Źródło: University of Western Ontario

5. Jak działa lidar? Autor: Anja Kaiser © ESPERE

W ten sposób otrzymujemy informację jakie substancje znajdują się w powietrzu (na podstawie długości fal docierających z powrotem na Ziemię) oraz jakie jest ich stężenie (na podstawie pomiaru intensywności tych fal).
Z jakiej jednak wysokości docierają do nas badane fale? Z 10 km? A może z 30 km? Światło przemieszcza się z pewną prędkością. Czym dłużej czekamy na daną falę po wyemitowaniu sygnału laserowego, tym wyżej znajdują się cząsteczki, od których ona pochodzi.

Animacja na ryc. 5 pokazuje sygnał laserowy (zaznaczony kolorem jasnoniebieskim), którego światło jest rozpraszane na różnych wysokościach przez cząsteczki powietrza i dociera z powrotem do detektora po upływie różnych okresów czasu.
 
 

SODAR - wind speed measurements

6. Sodar – pomiar prędkości wiatru
Źródło: Meteotest
 

Radar i sodar

W badaniach używa się różnych technik wykrywania i pomiaru fal, np. przy użyciu podczerwieni. Dobrze znany jest radar (ang. radio detection and ranging, czyli wykrywanie i pomiar fal radiowych), używany do pomiarów cząstek stałych w powietrzu i własności chmur. Radar pozwala śledzić przemieszczanie się burz przez setki kilometrów. Jeśli zamiast światła używamy dźwięku (co ma miejsce w sodarze: sodar = sound detection and ranging, czyli wykrywanie i pomiar fal dźwiękowych) to otrzymujemy cenne narzędzie do pomiaru prędkości i kierunku wiatru.

Satelity

Satelity obserwują naszą planetę z kosmosu. Niektóre z nich pozostają zawsze nad tą samą częścią naszego globu (satelity geostacjonarne), zaś inne, znajdujące się na wysokości 500 - 1000 km, obiegają Ziemię w czasie 1,5 do 2 godzin. Na kilku satelitach są zainstalowane spektrometry, czyli przyrządy do wykrywania promieniowania. Badają one promieniowanie, które przeszło przez atmosferę i weszło w interakcje z jej cząsteczkami. Daje to szerokie możliwości badań nad składem atmosfery.

 

 


 
.

Jak widać na ryc. 7, satelita może mierzyć promieniowanie słoneczne, które jest odbijane i rozpraszane przez chmury i cząsteczki powietrza (1). Spektrometr na podczerwień może także mierzyć promieniowanie długofalowe emitowane bezpośrednio przez Ziemię (2). Przy pewnym ustawieniu względem Słońca i Ziemi, satelita może mierzyć promienie Słońca biegnące wzdłuż stycznej do Ziemi, przez atmosferę (3). W zależności od kąta padania promieni przechodzą one przez różne warstwy atmosfery, co pozwala uzyskać informacje o jej składzie na różnych wysokościach.

 

Satellite measurement

7. Różne techniki pomiarów satelitarnych. Objaśnienia w tekście.
Autor: Elmar Uherek
Proszę kliknąć na rycinę aby zobaczyć ją w powiększeniu! (60 K)
 

Zajrzyj także na te strony!

Aby dowiedzieć się więcej o tym jak współoddziałują promieniowanie i materia zajrzyj na stronę:
Troposfera - więcej - część 1 - pomiary spektrometryczne

 

O tej stronie:
Autor: Dr Elmar Uherek, Max Planck Insitute for Chemistry, Moguncja, Niemcy
Recenzent: Dr John Crowley, Max Planck Institute for Chemistry, Moguncja, Niemcy- 2004-05-04
Konsultacja dydaktyczna: Michael Seesing - Univ. of Duisburg, Niemcy - 2003-07-02
Ostatnia aktualizacja: 2008-10-09
Tłumaczenie na język polski: Dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 10.10.2008 11:09:45 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013