espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Stratosfera
podstawy
1. Wiadomości podstawowe
- budowa
- skład
- pomiary
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
2. Dziura ozonowa
więcej
     
 

Download

 

Stratosfera

Wiadomości podstawowe

1. Budowa pionowa atmosfery

Ćwiczenie 1

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

 

Dzielimy atmosferę na różne warstwy. Jest to ważne ponieważ każda warstwa ma inne właściwości, np. charakter zmian temperatury wraz z wysokością, rodzaj docierającego promieniowania i reakcje chemiczne z tym związane. To ćwiczenie pomoże Ci lepiej poznać naszą atmosferę.

 

© 2003 Seesing, Tausch; Universität-Duisburg-Essen, Duisburg

Atmosfera Ziemi i jej warstwy

Z1

Wpisz poniższe określenia w odpowiednie miejsca na rysunku powyżej:
mezosfera, troposfera, poziom morza, stratosfera, stratopauza, termosfera, mezopauza, tropopauza

Z2

Narysuj zasięg warstwy ozonowej wg dwu kryteriów: (uwaga: obie krzywe powinny być widoczne, choć częściowo nachodzą na siebie!)
1. Użyj wartości dotyczących wysokiego stężenia ozonu tak jak to pokazano na rycinie poniżej. 
2. Użyj wartości wskazujących na wysoki stosunek zmieszania w odniesieniu do ozonu. 

 

Ozon w warstwie ozonowej chroni nas przed groźnym promieniowaniem UV poprzez pochłanianie go.  Ta część promieniowania jest zamieniana na ciepło.

 

 

Zmiany zawartości ozonu w powietrzu wraz z wysokością. 
Źródło: IUP Bremen
Proszę kliknąć na rycinę aby zobaczyć ją w powiększeniu!

Z 3

Stężenie ozonu (np. µg/m3) i stosunek zmieszania (np.: %, ppm) to dwie różne wartości, które możemy zmierzyć. Który z wykresów jest bardziej podobny do wykresu przedstawiającego zmiany temperatury wraz z wysokością w stratosferze? Uzasadnij krótko swoją odpowiedź uwzględniając występowanie wartości maksymalnych.

 
O tej stronie:
Autorzy: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg / Niemcy
Recenzent: Dr John Crowley, Max Planck Institute for Chemistry, Moguncja, Niemcy - 2004-05-04
Ostatnia aktualizacja: 2004-05-24
Tłumaczenie na język polski: Dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 18.12.2004 14:58:31 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013