espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Stratosfera
podstawy
1. Wiadomości podstawowe
- budowa
- skład
- pomiary
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
2. Dziura ozonowa
więcej
     
 

Download

 

Stratosfera

Wiadomości podstawowe

2. Quiz o pomiarach meteorologicznych

Ćwiczenie 2

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

To jest interaktywna strona internetowa.

 

Zaznacz prawidłowe odpowiedzi!

1) Dlaczego balony pogodowe ulegają rozerwaniu na wysokości 30-35 kilometerów?
    Balony ulegają zniszczeniu, gdyż:
a) na tych wysokościach latają bardzo agresywne ptaki.
b) ciśnienie powietrza spada wraz ze wzrostem wysokości i gaz w balonie coraz bardziej się rozszerza.
c) balony są wyposażone w mechanizm samoniszczący. Ten mechanizm wybucha na takiej wysokości. 
d) promieniowanie słoneczne niszczy powłokę balonu na tej wysokości.

2) Która metoda pomiarowa wykorzystuje oddziaływanie między cząsteczkami i światłem?
a) SONAR
b) SODAR
c) LIDAR
d) RADAR

3) Który przyrząd dokonuje pomiarów na wysokości ponad 40 km?
a) satelity
b) statki powietrzne
c) balony pogodowe
d) samoloty badawcze 

4) Jak dużo jest ozonu w stratosferze?
     Jest go około
a) 1/10.
b) 1/1000.
c) 1/1000 000.
d) 1/1000 000 000.

5) Które   zdanie/zdania   jest/są   prawdziwe?
a) W troposferze temperatura wzrasta wraz z wysokością.
b) W tropopauzie najczęściej nie ma wiatru.
c) W stratosferze temperatura spada wraz z wysokością.
d) W tropopauzie występuje najniższa temperatura.

6) Jakie wartości ciśnienia atmosferycznego występują na wysokości
11 000 metrów? Jest to około

a) 500 hPa.
b) 250 hPa.
c) 120 hPa.
d) 60 hPa.

 

 

Wyniki quizu:

Odpowiedzi prawidłowe:

Odpowiedzi błędne:

Wynik w %:

 

Uwaga: ten quiz jest przygotowany do korzystania przy użyciu przeglądarki Internet Explorer lub nowych wersji Netscape!
Jeśli małe okienko z rozwiązaniem znika, to otwórz je ponownie z paska zadań
!

 

O tej stronie:
Autorzy: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg / Niemcy
Recenzent: Dr Elmar Uherek , Max Planck Institute for Chemistry, Moguncja, Niemcy
Ostatnia aktualizacja: 2004-05-13
Tłumaczenie na język polski: Dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 11.03.2005 16:10:24 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013