espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Stratosfera
podstawy
1. Wiadomości podstawowe
2. Dziura ozonowa
- powstawanie ozonu
- CFC i dziura ozonowa
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
więcej
     
 

Download

 

Stratosfera

Wiadomości podstawowe

2. Ozon i promieniowanie

Ćwiczenie 2

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

Ozon jest bardzo ważnym składnikiem stratosfery, gdyż chroni nas przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym (UV). Eksperyment (E) pozwoli Ci to lepiej zrozumieć. Rozwiązanie zadań (Z) przybliży Ci zagadnienia związane z oddziaływaniem ozonu w stratosferze.

Przyrządy pokazane na ryc. 1 służą do wytworzenia ozonu z tlenu w podobny sposób jak to ma miejsce w cyklu Chapmana, zachodzącym w stratosferze. Potrzebna jest specjalna lampa.

Ryc. 1. Wytwarzanie ozonu                        © 2003 Seesing, Tausch; Duisburg
A: wyłącznik lampy fluorescencyjnej
B: lampa____________
C: reaktor
D:   tlen 
E: ozon 
         

  • Z1

Wyjaśnij krótko dlaczego zwykła lampa/żarówka nie nadaje się do wytwarzania ozonu.

  • Z2

Uzupełnij nazwę lampy na ryc. 1 o jej cechę charakterystyczną.

 

Aby wykonać eksperyment potrzebny jest pokój, który można całkowicie zaciemnić oraz następujące materiały:

Uwaga: tlen i ozon (a także promieniowanie UV) mogą być szkodliwe dla zdrowia. Zachowaj ostrożność! (Zasłoń reaktor folią aluminiową aby chronić oczy.)

 

1


11

 

 przyrządy do wytwarzania ozonu

ekran fluorescencyjny lub folia TLC ze składnikiem fluorescencyjnym F254

ręczna lampa UV(λ=254 nm)

rury szklane do odprowadzenia ozonu

folia aluminiowa (do zasłonienia, w zależności od tego jakie przyrządy do wytwarzania ozonu są  używane)


 

F:  ekran fluorescencyjny (λ=254nm)
G: ozon 
H: ręczna lampa UV (λ=254nm)
© 2003 Seesing, Tausch; Duisburg

  • E1

Wytwórz ozon i wypuszczaj go w krótkich odstępach czasu przez szklane rury między ekranem fluorescencyjnym a lampą UV. (Inna możliwość: zobacz film znajdujący się w Internecie OzoneAndLight.avi, download poniżej (192kB))

  • Z3

Opisz krótko co widzisz gdy wypuszczasz  ozon w krótkich odstępach ze szklanej rury między ekran fluorescencyjny (λ=254 nm) i lampę UV (λ=254 nm).

  • Z4

Jaki jest cel tej obserwacji?

  • Z5

Dlaczego ta cecha jest tak ważna dla życia na Ziemi?

 

 

Download

film: OzoneAndLight.avi (192kB)
O tej stronie:
Autorzy: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg / Niemcy
Ostatnia aktualizacja: 2004-05-24
Tłumaczenie na język polski: Dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 18.12.2004 15:01:31 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013