espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Stratosfera
podstawy
1. Wiadomości podstawowe
2. Dziura ozonowa
- powstawanie ozonu
- CFC i dziura ozonowa
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
więcej
     
 

Download

 

Stratosfera

Wiadomości podstawowe

1.  Ozon: cykl Chapmana

Ćwiczenie 1

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

 

W stratosferze ozon cały czas tworzy się i ulega rozpadowi. Angielski matematyk i geofizyk Sidney Chapman zbadał i opisał ten cykl, dlatego nazwano go jego nazwiskiem. 

Animacja poniżej pokazuje cykl Chapmana i jego poszczególne etapy. 

Symbole:

atom tlenu

 cząsteczka tlenu 
 ozon
 fotony o wysokiej i zróżnicowanej energii (promieniowanie UV)
 ciężkie cząsteczki o różnej temperaturze
 
© 2003 Seesing, Tausch, Universität-Duisburg-Essen, Duisburg

 

 

© 2003 Seesing, Tausch, Universität-Duisburg-Essen, Duisburg

 • Z 1

Wstaw brakujące słowa w tekście. Te słowa to:

cząsteczka ozonu, cząsteczki ozonu; rozpad ozonu; atom tlenu; atom tlenu; atomy tlenu; atomy tlenu; cząsteczka tlenu; cząsteczka tlenu; cząsteczka tlenu; cząsteczki tlenu; promieniowanie UV; promieniowanie UV; ciepło; ciepło; długośc fali


 1.  Krótkofalowe promieniowanie UV o wysokiej energii może rozbić ________________________ na ________________________.
   
 2.  Poprzez "potrójne zderzenie", jeśli  ________________________,  ________________________ i ciężka cząsteczka biorą w nim udział, to tworzy się ________________________ . Ciężka cząsteczka może być cząsteczką pyłu lub inną dużą cząsteczką gazową.  
   
 3. Zadaniem ciężkiej cząsteczki jest pochlonięcie  ________________________ , która się uwalnia w czasie tworzenia się ozonu. Dostarcza to stopniowo  ________________________ do otoczenia.
   
 4.  ________________________ może być rozbita przez  ________________________.  ________________________potrzebny do tego nie musi mieć tak dużo energii jak do rozbicia cząsteczki tlenu.  ________________________może być większy. Produktem tego ________________________są ________________________ i _______________________.
   
 5.  Gdy dwa  ________________________zderzają się, to tworzy się ________________________.

 

 • Z 2

Objaśnij krótko jaka forma energii jest w stratosferze zamieniana na ciepło w trakcie cyklu Chapmana.

 

 

 

Download

animacja: ChapmanS.swf (59kB)
Proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę powyżej i wybrać "zapisz element docelowy jako..." aby "ściągnąć" animację na swój komputer.

 

 

O tej stronie:
Autorzy: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg / Niemcy
Ostatnia aktualizacja: 2004-05-13
Tłumaczenie na język polski: Dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 18.12.2004 15:00:38 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013