espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Człowiek i klimat
podstawy
więcej
1. Czy człowiek zmienia klimat?
2. Jaki będzie świat po ociepleniu?
- Zmiany na świecie
- IPCC
- Przewidywana emisja
- Zagrożenie i adaptacja
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
3. Jak zapobiegać zmianom klimatu?
     
 

Człowiek i klimat

Dowiedz się więcej!

Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu (IPCC)

Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu (ang. Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) to międzynarodowa organizacja naukowa, składająca się z naukowców i przedstawicieli rządów. Jej zadaniem jest  ustalanie i przekazywanie stanu wiedzy dotyczącej zmian klimatu tak władzom poszczególnych krajów, jak też wszystkim zainteresowanym tą tematyką.
 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

Najpierw naukowcy ustalają co już wiemy o zmianach klimatu na podstawie badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych, oraz podsumowują to. Następnie reprezentanci rządowi z krajów całego świata współpracują z naukowcami, starając się uprościć i streścić ten materiał tak, aby mógł stać się pomocny dla polityków podejmujących konkretne decyzje. W ten sposób rządy i obywatele wszystkich krajów świata mają dostęp do materiałów o zmianach klimatu, przygotowanych w przystępnej formie, ale na podstawie wiedzy naukowej.

Ustalenia IPCC są punktem wyjścia do negocjacji nad międzynarodowymi układami, takimi jak UNFCCC (Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmiany Klimatu) i Protokół z Kioto (patrz następny rozdział).

Mniej więcej co pięć lat IPCC  wydaje raport podsumowujący prace prowadzone w kilku jego grupach roboczych. Trzeci i jak dotąd najświeższy raport (tzw. TAR) został opublikowany w 2001 r. TAR szczególnie skupia się na wyjaśnianiu w jakim stopniu każda z jego konkluzji może być uznana za pewną, oraz czy naukowcy się z nią zgadzają, czy też nie. Większość wniosków jest ułożona na zasadzie rankingu, według skali pewności. Skala rozciąga się od stopnia „wysoce pewny” do „niepewny”.

IPCC informuje, że średnia temperatura ziemi w ostatnim stuleciu wzrosła o 0,6 °C, uznając jednocześnie za „prawdopodobne”, iż to ludzie, powodując emisje gazów cieplarnianych, są głównymi sprawcami ocieplenia, jakie miało miejsce w ciągu ostatnich 30-40 lat. Wnioskują, iż możemy obecnie być bardziej niż kiedykolwiek pewni, że ludzka działalność ma znaczący wpływ na globalne ocieplenie. 
 


O tej stronie:
Autor: Camilla Schreiner - CICERO (Center for International Climate and Environmental Research - Oslo) - Norwegia
1. Recenzent: Andreas Tjernshaugen - CICERO - Norwegia - 2004-01-20
2. Recenzent: Knut Alfsen - Statistics Norway - Norwegia - 2003-09-12
Konsultacja dydaktyczna: Nina Arnesen - Marienlyst school in Oslo - Norwegia - 2004-03-10
ostatnia aktualizacja: 2004-03-27
Tłumaczenie na język polski: Mgr Sebastian Wypych, Dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 06.01.2005 11:44:59 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013