espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Klimat miasta
podstawy
1. Zanieczyszczenia powietrza
2. Klimat obszarów zurbanizowanych
- Czynniki
- Wyspa ciepła
- Cyrkulacja
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
* Ćwiczenie 3
* Ćwiczenie 4
* Ćwiczenie 5
3. Kwaśne deszcze
więcej
     
 

Klimat miasta

Wiadomości podstawowe

2. Klimat obszarów zurbanizowanych

Ćwiczenie 2
Sprawdź swoją wiedzę!

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

 

 

Czy potrafisz odpowiedzieć na poniższe pytania dotyczące klimatu miasta?


1) Który z czynników nie ma wpływu na kształtowanie klimatu miasta?
a) zanieczyszczenie powietrza
b) albedo
c) rodzaj gleby na której miasto zostało zbudowane 
d) spalanie paliw kopalnych

 

3) Intensywność miejskiej wyspy ciepła ...
a) ... nie ulega zmianie w ciągu roku.
b) ... jest wyższa zimą niż latem.
c) ... jest wyższa latem niż zimą.
d) ... jest najwyższa jesienią.

 

5) Występowanie miejskiej wyspy ciepła wpływa na kształtowanie się klimatu miasta.
Wskaż nieprawdziwe zdanie.
a) Okres wegetacyjny jest dłuższy.
b) Sumy opadów są wyższe.
c) Występuje więcej dni gorących niż na obszarach pozamiejskich.
d) Występuje mniej chmur kłębiastych (cumulus)  

 

7) Na cyrkulację powietrza w mieście nie ma wpływu ...
a) temperatura powietrza
b) stromość dachów albo szerokość ulic
c) szorstkość powierzchni
d) obecność barier

 

9) Średnia roczna prędkość wiatru w Chicago wynosi ...
a) 1 m/s
b) 50 m/s
c) 10 m/s
d) 100 m/s
2) Który z poniższych obszarów nie przyczynia się do powstawania miejskiej wyspy ciepła?
a) osiedla podmiejskie
b) tereny fabryk
c) tereny elektrowni
d) centrum miasta

 

4) Zjawisko miejskiej wyspy ciepła negatywnie wpływa na organizm ludzki i może być przyczyną..
a) nadciśnienia
b) kaszlu
c) ciągłego marznięcia w czasie pobytu poza miastem
d) przegrzewania się

 

6) Wskaż nieprawdziwe zdanie.
Zanieczyszczenie powietrza ...

a) ...zmniejsza przezroczystość powietrza

b) ...powoduje zmiany w składzie powietrza.
c) ...wykazuje największą koncentrację w porze wieczornej
d) ... redukuje ilość promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni ziemi.

 

8) Wskaż prawdziwe zdanie. 
Prędkość wiatru jest ...
a) ... większa w centrum miasta niż na obszarach podmiejskich.
b) ... wyższa na rogach ulic niż na środku ulicy.
c) ... większa latem niż zimą.
d) ... wyższa w miastach niż w terenach pozamiejskich.

 

10) Co pomaga w zmniejszeniu negatywnego wpływu klimatu miasta?
a) przeprowadzenie się do centrum miasta
b) wzrost powierzchni parków i trawników w mieście
c) więcej elektrowni w mieście
d) wyższe budynki

Wynik quizu:

Odpowiedzi dobre:

Odpowiedzi złe:

Ocena w %:

O tej stronie:
Autor: Julia Heres - University of Nürnberg - Niemcy
Konsultacja dydaktyczna: Prof. dr H. Schrettenbrunner, dr Y. Schleicher - University of Nürnberg - Niemcy
Tłumaczenie na język polski: dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
ostatnia aktualizacja: 09.09.2003

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 15.03.2005 11:31:14 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013