espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Oceany
podstawy
1. Oceany i klimat
2. Substancje odżywcze
- Fitoplankton i substancje odżywcze
- Rozwój fitoplanktonu
- Eutrofizacja
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
* Ćwiczenie 3
* Ćwiczenie 4
3. Gazy i fitoplankton
więcej
     
 

Oceany

Wiadomości podstawowe

2. Substancje odżywcze

Ćwiczenie 1
Quiz na temat fitoplanktonu i substancji odżywczych

 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

 

Czy przeczytałeś tekst “Fitoplankton i substancje odżywcze"?

 

Fitoplankton i substancje odżywcze w oceanach
Objaśnienia: carbon dioxide - dwutlenek węgla, water - woda, light - światło, glucose - glukoza, oxygen - tlen
Autor: Lucinda Spokes


Sprawdź czy zrozumiałeś tekst i rycinę!

Kliknij na ZIELONY przycisk, jeśli uważasz, że dane zdanie jest prawdziwe, a na CZERWONY jeśli fałszywe.

 


1. Fitoplankton to jednokomórkowe organizmy roślinne, które żyją w wodach powierzchniowych oceanów.


2. Fitoplankton to jednokomórkowe organizmy roślinne żyjące na dnie oceanu.


3. Fitoplankton wykorzystuje promieniowanie słoneczne, tlen (O2) i wodę w procesie fotosyntezy.


4. Fitoplankton wykorzystuje światło Księżyca, dwutlenek węgla (CO2) i wodę w procesie fotosyntezy.


5. Fitoplankton wykorzystuje światło słoneczne, dwutlenek węgla (CO2) i wodę w procesie fotosyntezy.


6. Fitoplankton wytwarza związki organiczne w czasie fotosyntezy.


7. W procesie fotosyntezy powstaje dwutlenek węgla jako produkt uboczny reakcji.


8. Fotosynteza zachodzi w całym przekroju pionowym oceanu, na wszystkich głębokościach.


9. Fotosynteza zachodzi tylko w wodach powierzchniowych.


10. Fitoplankton potrzebuje wielu substancji odżywczych aby się rozwijać. Dwa najważniejsze to azot i fosfor.


O tej stronie:
Autor: dr Y. Schleicher - University of Nürnberg - Niemcy
Recenzent: dr Lucinda Spokes - UEA, Norwich - Wielka Brytania
Konsultacja dydaktyczna: Prof. dr H. Schrettenbrunner / J. Heres - University of Nürnberg - Niemcy
ostatnia aktualizacja: 07.11.2003
Tłumaczenie na język polski: dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 09.03.2005 17:28:18 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013