espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Oceany
podstawy
1. Oceany i klimat
2. Substancje odżywcze
- Fitoplankton i substancje odżywcze
- Rozwój fitoplanktonu
- Eutrofizacja
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
* Ćwiczenie 3
* Ćwiczenie 4
3. Gazy i fitoplankton
więcej
     
 

Download

 

Oceany

Wiadomości podstawowe

2. Substancje odżywcze

Ćwiczenie 2
Fitoplankton i remineralizacja

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

 

REMINERALIZACJA

Spójrz na proces remineralizacji i spróbuj opisać własnymi słowami co widzisz. Teraz wstaw brakujące słowa do poniższego tekstu.
  

 

 

Proces remineralizacji
Autor: Lucinda Spokes, animacja: Julia Heres

Tu znajdują się brakujące słowa:

- 1000 lat
- jeden dzień
- bakterie
- nie
- klimat
- głębia
- azot
- nie
- tlen 
- fosfor
- fotosynteza 
- fitoplankton
- remineralizacja
- światło słoneczne
- przypowierzchniowy 
- dwutlenek węgla (CO2)
- woda                                                   
- zooplankton
 

.................................. (fito = roślina, planktos = wędrować) to jednokomórkowe rośliny, które żyją w oceanicznych wodach przypowierzchniowych. Wykorzystują one ................................., ............................... i ........................, w procesie zwanym ................................, do wytwarzania składników organicznych, które wykorzystują jako pożywienie oraz do budowy swoich komórek. Produktem ubocznym jest ......................., który jest niezbędny do życia zwierząt na Ziemi.

Fitoplankton usuwa prawie tak dużo dwutlenku węgla z atmosfery, jak rośliny lądowe i w ten sposób przyczynia się do kształtowania ............................. Fitoplankton potrzebuje do wzrostu także składników odżywczych. Potrzebuje on różnych pierwiastków chemicznych, jednak dwa niezbędne to  ................ i ........................,  konieczne w dość dużych ilościach, podczas gdy w wodzie morskiej występują one w niewielkim stężeniu.
 

Źródło: Hemera, Big Box of Art

Fitoplankton rozwija się bardzo szybko, by przeżyć jedynie ........................  Kiedy obumiera, staje się pożywieniem .................. lub ................................ (czyli drobnych zwierząt morskich), które zamieniają materię organiczną z powrotem w dwutlenek węgla, uwalniają ponownie do wody składniki odżywcze i zużywają tlen.  Ten proces jest znany jako ............................ i zachodzi głównie w ....................................... warstwie wody. 

Dwutlenek węgla dostaje się z powrotem do atmosfery, albo jest ponownie zużywany, wraz z ponownie uwalnianymi składnikami odżywczymi, w procesie fotosyntezy.  W wyniku tych procesów ........................ następują zmiany w stężeniu dwutlenku węgla w atmosferze.
 

Jednakże, jeżeli obumarły fitoplankton przemieści się z przypowierzchniowej warstwy wody i ulegnie remineralizacji w ..................... oceanu, to składniki odżywcze i dwutlenek węgla ulegną zmagazynowaniu w wodach głębinowych, a dwutlenek węgla  ......................  powróci już do atmosfery. Obniża to poziom dwutlenku węgla w powierzchniowej warstwie wody, co pozwala na wchłonięcie większej ilości CO2 z powietrza i pomaga zmniejszać stężenie dwutlenku węgla w atmosferze.

Dwutlenek węgla powraca do atmosfery dopiero gdy cyrkulacja oceaniczna spowoduje wyniesienie go wraz z wodami głębinowymi na powierzchnię, w procesie trwającym około ............................... To jest tzw. pompa biologiczna.
 

Ocean
Źródło: Hemera - Big box of art


O tej stronie:
Autor:  dr Y. Schleicher - University of Nürnberg - Niemcy
Recenzent:  dr Lucinda Spokes - UEA, Norwich - Wielka Brytania
Konsultacja dydaktyczna:  Prof. dr H. Schrettenbrunner / J. Heres - University of Nürnberg - Niemcy
ostatnia aktualizacja:  07.11.2003
Tłumaczenia na język polski: dr Anita Bokwa, Gabriela Brodacka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 07.03.2005 18:12:16 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013