espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Oceany
podstawy
1. Oceany i klimat
2. Substancje odżywcze
- Fitoplankton i substancje odżywcze
- Rozwój fitoplanktonu
- Eutrofizacja
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
* Ćwiczenie 3
* Ćwiczenie 4
3. Gazy i fitoplankton
więcej
     
 

Download

 

Oceany

Wiadomości podstawowe

2. Substancje odżywcze

Ćwiczenie 3
Sezonowy cykl rozwojowy fitoplanktonu

 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

Zadanie

Rycina poniżej ukazuje zmiany w rozwoju fitoplanktonu w ciągu roku. Wpisz pod każdym obrazkiem odpowiednią porę roku i połącz za pomocą strzałki z diagramem! 

Zielone kropki na rysunku oznaczają fitoplankton, zaś czarne - składniki odżywcze.


 

Roczny cykl rozwojowy fitoplanktonu
Objaśnienia: phytoplankton biomass - biomasa fitoplanktonu, Jan, Feb itd. - styczeń, luty itd.
Autor: Lucinda Spokes, zmodyfikowane przez J. Heres

 

Ćwiczenie

Spójrz na diagram i przypomnij sobie tekst z Encyklopedii ESPERE pt."Rozwój fitoplanktonu". Napisz własną analizę na temat:
"Roczny cykl rozwojowy fitoplanktonu: wiosna - lato - jesień -zima"

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________
 


O tej stronie:
Autor:  dr Y. Schleicher - University of Nürnberg - Niemcy
Recenzent: dr Lucinda Spokes - UEA, Norwich - Wielka Brytania
Konsultacja dydaktyczna:  Prof. dr H. Schrettenbrunner / J. Heres - University of Nürnberg - Niemcy
ostatnia aktualizacja:  07.11.2003
Tłumaczenia na język polski: dr Anita Bokwa, Magdalena Dziarkowska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 09.03.2005 18:05:47 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013