espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Oceany
podstawy
1. Oceany i klimat
2. Substancje odżywcze
- Fitoplankton i substancje odżywcze
- Rozwój fitoplanktonu
- Eutrofizacja
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
* Ćwiczenie 3
* Ćwiczenie 4
3. Gazy i fitoplankton
więcej
     
 

Oceany

Wiadomosci podstawowe

2. Substancje odżywcze

Ćwiczenie 4
Składniki odżywcze i problemy eutrofizacji w wodach przybrzeżnych

 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

 

Czy przeczytałeś tekst pt. "Eutrofizacja"?

Jeśli go nie pamiętasz to kliknij na link powyżej. W tym ćwiczeniu szczególnie ważny jest ten fragment:

Ponad 60% ludności świata mieszka w strefie przybrzeżnej o szerokości 100 km, a przyszły wzrost liczby ludności ma tam przebiegać intensywniej niż gdziekolwiek indziej na Ziemi. Tereny przybrzeżne sa wykorzystywane  nie tylko jako tereny osadnicze, ale także gospodarczo (wydobycie surowców mineralnych, składowanie odpadów, rybołóstwo, turystyka). Duża liczba ludności i rozwinięta działalność gospodarcza doprowadziły w niektórych regionach nadbrzeżnych do zniszczenia naturalnych ekosystemów.

Jednym z głównych problemów, które wpływają na stan wód przybrzeżnych są duże ilości zanieczyszczeń zawierających azot i fosfor, które są odprowadzane do wód przybrzeżnych. Te zanieczyszczenia są głównie skutkiem  działalności człowieka (rolnictwo, przemysł, transport - patrz tekst "Fitoplankton i substancje odżywcze" w tej części Encyklopedii). Wiele z tych zanieczyszczeń może być wykorzystywane przez fitoplankton jako składniki odżywcze. Przesycenie wód przybrzeżnych składnikami odżywczymi może powodować nadmierny rozwój fitoplanktonu. Duży wzrost biomasy fitoplanktonu nazywamy kwitnięciem wód i może on mieć bardzo niepożądane efekty.

Zadanie

1. Wykonaj poster przedstawiający zagadnienia prezentowane w tekście. Możesz sam wykonać ryciny do posteru lub wykorzystać zdjęcia z gazet lub Internetu. 

2. Poszukaj w Internecie informacji na temat: substancje odżywcze i problem eutrofizacji wód przybrzeżnych.

 

Źródło: Hemera - Big Box of Art

 

Download

 
 

O tej stronie:
Autor:  dr Y. Schleicher - University of Nürnberg - Niemcy
Recenzent: dr Lucinda Spokes - UEA, Norwich - Wielka Brytania
Konsultacja dydaktyczna:  Prof. dr H. Schrettenbrunner / J. Heres - University of Nürnberg - Niemcy
ostatnia aktualizacja:  07.11.2003
Tłumaczenia na język polski: dr Anita Bokwa, Ewa Wala, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 09.03.2005 18:04:12 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013