espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Stratosfera
podstawy
więcej
1. Procesy i lotnictwo
- Procesy
- Lotnictwo
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
2. Ozon
     
 

Download

 

Stratosfera

Dowiedz się więcej!

Ćwiczenie 1

Sprawdź swoją wiedzę:

Quiz o lotnictwie i klimacie

To jest interaktywna strona internetowa.

 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

Zanim zaczniesz odpowiadać na poniższe pytania przeczytaj dokładnie tekst "Lotnictwo".
Możesz potrzebować kartki papieru i ołówka. Przyda się też kalkulator.

 

Airbus A320
by Ian Britten © FreeFoto.com 
Photo: © Bernhard Mühr, Karlsruher Wolkenatlas
Zaznacz prawidłowe odpowiedzi!

1) W maju 1992 nad Irlandią spalanie paliw kopalnych przez lotnictwo cywilne wynosiło:
a) 1 - 10 kg.
b) 100 - 1 000 kg.
c) 10 000 - 100 000 kg.
d) 1 000 000 - 10 000 000 kg.

2) Tono-kilometr to:
a) miara zużycia paliwa przez samoloty.
b) miara całkowitego ładunku przetransportowanego samolotami, łącznie z pasażerami.
c) miara ładunku przetransportowanego samolotami z wyłączeniem pasażerów.
d) miara objętościowej pojemności całego ruchu lotniczego.

3) W 1995 r. na Ziemi żyło 5,7 miliarda ludzi, co oznacza, że średnio każdy człowiek przemierzał rocznie samolotem:
a) 125 km.
b) 235 km.
c) 445 km.
d) 655 km.

4) Jaki rodzaj chmur tworzy się wskutek ruchu lotniczego lub w pobliżu tropopauzy?
a) Altostratus
b) Stratus 
c) Cumulus
d) Cirrus

5) Jeden ze składników spalin samolotowych przyczynia się do zmniejszenia efektu cieplarnianego.
a) CO2
b) siarczany
c) woda
d) sadza

6) W przyszłości efekt oddziaływania opisany w pytaniu 5 może być odwrotny ponieważ
a) ta substancja przyczynia się do tworzenia się chmur Cirrus, które wzmagają efekt cieplarniany.
b) pod wpływem światła ta substancja ulega rozpadowi na składniki, które wzmagają efekt cieplarniany.
c) ta substancja odbija promieniowanie podczerwone Ziemi z powrotem w jej kierunku.
d) ta substancja sprzyja wzrostowi roślin na glebach z dużą zawartością wapna.

7) Prognozy na przyszłość dotyczące wpływu ruchu lotniczego na klimat mogą być przygotowane:

a) bardzo precyzyjnie, ponieważ wszystkie wpływy wszystkich substancji są dobrze znane. Przyszły wzrost liczby ludzi na Ziemi także jest dokładnie znany.

b) z uwzględnieniem tylko kilku elementów niepewnych. Naukowcy zbadali większość wzajemnych zależności i powiązań. Tylko przyszły wzrost liczby ludzi na Ziemi nie jest dokładnie znany.
c) z uwzględnieniem wielu elementów niepewnych, ponieważ nawet przyszły wzrost liczby ludzi na Ziemi i wpływ chmur Cirrus nie są dokładnie znane.
d) w chwili obecnej tylko bardzo orientacyjnie, ponieważ tylko bardzo nieliczne aspekty tych złożonych wzajemnych oddziaływań zostały dokładnie zbadane i można je przewidzieć.

 

Wyniki testu:

Odpowiedzi prawidłowe:

Odpowiedzi nieprawidłowe:

Wynik w %:

 

Uwaga: ten quiz jest przygotowany do korzystania przy użyciu przeglądarki Internet Explorer lub nowych wersji Netscape!
Jeśli małe okienko z rozwiązaniem znika, to otwórz je ponownie z paska zadań
!
O tej stronie:
Autorzy: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg / Niemcy
Ostatnia aktualizacja: 2004-05-13
Tłumaczenie na język polski: Dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 11.03.2005 16:12:56 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013