espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Troposfera
podstawy
więcej
1. Utlenianie i pomiary
- utlenianie i OH
- noc i azotany
- pomiary spektrometryczne
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
2. Promieniowanie i gazy cieplarniane
3. Ozon i pożary
4. Gazy atmosferyczne
     
 

Download

 

Troposfera

Dowiedz się więcej!

Ćwiczenie 1

Sprawdź swoje wiadomości:

Quiz na temat "detergentów" atmosfery

To jest interaktywna strona internetowa. 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

 

Aby odpowiedzieć na poniższe pytania należy najpierw dobrze zapoznać się z tekstami  "Utlenianie i OH" oraz "Noc i azotany".

 

Zaznacz prawidłowe odpowiedzi!