espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Stratosfera
podstawy
więcej
1. Procesy i lotnictwo
2. Ozon
- Ozon stratosferyczny
- Chlor
- CFC i HCFC
- Wielkie nieporozumienie
- Ochładzanie w stratosferze
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
     
 

Download

 

Stratosfera

Dowiedz się więcej!

Ćwiczenie 2

Ozon w stratosferze: powstawanie, występowanie, pochłanianie promieniowania

 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

 

 

W stratosferze ozon tworzy się i ulega rozpadowi w tzw. cyklu Chapmana. Zachodzą następujące reakcje:

 

Z 1

Zakreskuj zakres długości fal na ryc. 1a, przy których ozon może powstawać z tlenu.

Z 2

Zakreskuj zakres długości fal na ryc. 1a przy których ozon jest prawie jedynym pochłaniaczem UV.

 

Ryc.  1
a) zakresy pochłaniania różnych gazów w atmosferze        
b) rozkład stężenia ozonu w profilu pionowym  
(G.v.Bünau, T. Wolff: Photochemie)                            
© 2003 Seesing, Tausch; Universität-Duisburg-Essen, Duisburg; [Lit.: G.v.Bünau, T. Wolff: Photochemie]

 

Z 3

Gdzie na ryc. 1b można wskazać najwyższe ciśnienie cząstkowe ozonu p(O3)? Zaznacz ten obszar na ryc. 1b. O ile p(O3) jest większe na tej wysokości niż przy powierzchni ziemi?

 

Z 4

Jaka jest przybliżona grubość warstwy powietrza gdzie p(O3) jest większe niż przy powierzchni ziemi? Zakreskuj ten obszar na ryc. 1b.

 

Z 5

Jak można objaśnić ryc. 1b używając ryc. 1a?

 

O tej stronie:
Autorzy: M. Seesing, M. Tausch - Universität Duisburg-Essen, Duisburg / Niemcy
Ostatnia aktualizacja: 2004-05-13
Tłumaczenie na język polski: Dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 18.12.2004 15:05:32 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013