espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Klimat i rolnictwo
podstawy
1. Rośliny a klimat
2. Zmiany klimatu
- Wpływ na rośliny
- Udział rolnictwa
- Produkcja żywności w przyszłości
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
* Ćwiczenie 3
3. Susza w basenie Morza Śródziemnego
więcej
     
 

Klimat i rolnictwo 

Wiadomości podstawowe

2. Zmiany klimatu


Ćwiczenie 1
Quizy

 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

Zadanie 1

Czy potrafisz odpowiedzieć na następujące pytania dotyczące zmian klimatu?

Wyniki zastosowania modeli dla przewidywania plonów w przyszłości.
Źródło: Rosenzweig and Iglesias, 2002

 

 

Zmiany temperatury, sum opadów i koncentracji CO2 powodują zmiany w warunkach rolniczych.

W tekście "Produkcja żywności w przyszłości" zamieszczono mapy prezentujące zmiany plonów.

Używając tych map odpowiedz na poniższe pytania.

Czy potrafisz odpowiedzieć na następujące pytania dotyczace zmian klimatu?

1) W których obszarach plony wzrosną najbardziej do roku 2020?

a) w Kanadzie
b) w Ameryce Pd. 
c) w Australii
d) w Azji Środkowo-Wsch. 

 

2) Jakie są przewidywania dotyczące plonów w Europie Środkowej i Pd. do roku 2050?
a) spadek o 0-2,5%
b) wzrost o 2,5 - 5%
c) wzrost o 5 - 10 %
d) wzrost o 10 - 20%

3) W których regionach świata można się spodziewać największego spadku plonów do roku 2080?
a) w Indiach i Meksyku
b) w USA i Azji Pd.-Wsch.
c) w Chinach i Ameryce Pd. 
d) w Australii, Kanadzie i Rosji

 

Wyniki quizu:

Odpowiedzi poprawne:

Odpowiedzi błędne:

Wynik w %:

 

2. Zadanie

Zmiany klimatu mają wpływ na na rośliny i produkcję rolniczą.

Zadecyduj, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe czy nie. Kliknij na zielony guzik, jeśli Twoim zdaniem są prawdziwe, a na czerwony jeśli fałszywe.

 

Sucha gleba 
Źródło: Hemera - Big box of art


a. Ekstremalne upały mogą sprawić, że pyłki roślin nie będą zdolne do zapylenia. 


b. Okres wegetacyjny w Europie Pn. ulegnie w przyszłości skróceniu.


c. Niedługo w obszarach zimnych, gdzie zimy są długie, będą uprawiane owoce, które teraz rosną tylko w krajach południowych.


d. W miarę wzrostu temperatury może się okazać, że rośliny rozwijają się gorzej niż dotychczas.


e. Brak opadów zwiększa plony.


f. Zalanie pola wodą (podtopienie) powoduje zamieranie korzeni roślin wskutek braku dostępu powietrza.


g. Zwiększone opady nie powodujące podtopień zmniejszają plony.


h. Susza polepsza plony.

 

O tej stronie:
Autor: B. Wohlhöfer - University of Nürnberg - Niemcy
Konsultacja dydaktyczna: Prof. dr H. Schrettenbrunner / J. Heres - University of Nürnberg - Niemcy
ostatnia aktualizacja: 2004-01-14
Tłumaczenie na język polski: dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 06.03.2005 17:24:27 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013