espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Klimat i rolnictwo
podstawy
1. Rośliny a klimat
2. Zmiany klimatu
- Wpływ na rośliny
- Udział rolnictwa
- Produkcja żywności w przyszłości
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
* Ćwiczenie 3
3. Susza w basenie Morza Śródziemnego
więcej
     
 

Klimat i rolnictwo 

Wiadomości podstawowe

Produkcja żywności w przyszłości

W przyszłości na produkcję żywności będą miały wpływ zarówno zmiany warunków biofizycznych (temperatura, opady i CO2), jak i zmiany czynników społeczno-ekonomicznych, takich jak liczba ludności, którą będzie trzeba wyżywić, handel żywnością pomiędzy różnymi krajami na świecie, czy postęp technologiczny.
 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

1. Wyniki prognoz przyszłych zmian plonów przy użyciu modeli. 
Objaśnienia: yield change (%) - zmiana plonów w procentach, w porównaniu z dniem dzisiejszym 
Źródło: Rosenzweig i Iglesias, 2002

Biofizyczne skutki zmian klimatu będą w niektórych regionach korzystne dla produkcji żywności, w innych będą one negatywne. Skutki te będą się zmieniać z upływem czasu. Czynniki społeczno-ekonomiczne, które mają wpływ na produkcję żywności, to wzrost liczby ludności, zmiany w cenach żywności i handlu oraz możliwości adaptacyjne poszczególnych krajów.

Naukowcy łączą różne modele matematyczne (modele klimatu, rolnictwa i gospodarki) aby przewidzieć wpływy globalnej zmiany klimatu na produkcję żywości w różnych regionach. Rysunek pokazuje rezultaty uzyskane dla roku 2020, 2050 i 2080 przy użyciu scenariusza klimatycznego Hadley’a (dokładniejsze wyjaśnienie działania tych modeli znajdziesz w części „Dowiedz się więcej!”).

Interpretując mapy należy pamiętać, że wyniki zależą od klimatu, wpływu CO2 na rośliny uprawne, od zmian w czynnikach społeczno-ekonomicznych i od postępu technicznego. Na przykład w krajach lepiej rozwiniętych mniejsze sumy opadów mogą być wyrównane poprzez rozbudowę systemów nawadniających, co nie jest możliwe w krajach słabiej rozwiniętych.
 

Jak pokazano na ryc. 1, wzrost temperatury w wielu częściach Afryki z pewnością zmniejszy produkcję żywności. Zmniejszenie ilości opadów w Australii będzie również szkodliwe dla roślin uprawnych, ale w niektórych przypadkach ten niedobór wilgoci można zrekompensować przez nawadnianie. Zwiększenie ilości opadów połączone z umiarkowanym wzrostem temperatury w Ameryce Północnej może wpłynąć korzystnie na produkcję żywności w tym regionie. Mapy pokazują, że zmiany klimatyczne mogą w niewspółmiernie dużym stopniu dotknąć kraje uboższe.
 

Czynniki wpływające na przyszłą produkcję żywności:

Naukowcy zawsze podkreślają, ze przewidywanie przyszłości jest bardzo trudne. Trudniejsze nawet, jeśli chodzi o zmiany w produkcji żywności, niż w przypadku zmian klimatu. Kliknij na poniższe obrazki, aby zrozumieć, jakie czynnik należy wziąć pod uwagę chcąc przewidzieć wpływ zmiany klimatu na produkcję żywności.

a) w krajach rozwijających się
 


b) w rozwiniętych krajach uprzemysłowionych
 


1. Demografia – jak będzie zmieniać się liczba ludności świata? Jak wielu ludzi trzeba będzie wyżywić? Porównaj wielkości aktualne i przewidywane dla dwóch uprzemysłowionych i dwóch rozwijających się krajów [źródło: US Census]

2. Postęp techniczny – czy dostępna jest wiedza techniczna, wsparcie finansowe i wyposażenie techniczne konieczne do złagodzenia wpływu zmian klimatu? Porównaj kraje, gdzie ludzie biorą wodę ze studni publicznych z krajami, gdzie stosowanie nowoczesnej metody nawadniania kropelkowego pozwala na rozważne wykorzystanie każdej kropli wody!

3. Infrastruktura – jakie środki są dostępne dla przezwyciężenia lokalnego lub regionalnego niedoboru żywności? Porównaj, na przykład, sektor transportu.

4. Handel – czy jest uczciwy? Porównaj, ile zarabiają producenci, handlowcy i sprzedawcy. Zwróć uwagę, jak zmienia się cena kawy na poszczególnych etapach produkcji zanim trafi ona na półki w europejskich sklepach.

5. Rynki – jak rozwijają się rynki i jak się zachowują, jeśli z powodu powodzi lub suszy powstają czasowe niedobory niektórych towarów? Zastanów się, jaka żywność i skąd trafia na lokalny rynek w Nigrze oraz do dużego sklepu spożywczego w Kalifornii.

 

Źródła ilustracji: 
1. dane z zestawień statystycznych US census dotyczących ludności, wykres: Elmar Uherek
2., 3., 5. zdjęcia z okolic Agadez / Niger, autor: Peter Hilty
2. nawadnianie kropelkowe, autor: Alison Clayson dla UNESCO
4. dane z Oxfam 2003, wykres: Elmar Uherek
5. autor: Denise Daughtry


O tej stronie:
Autorzy:  Marta Moneo i Ana Iglesias - Universidad Politécnica de Madrid - Hiszpania
1. Recenzent: Alex de Sherbinin - CIESIN, Columbia University - USA
2. Recenzent: Lily Parshall - Goddard Institute for space studies, Columbia University - USA
Konsultacja dydaktyczna: Emilio Sternfeld - Colegio Virgen de Mirasierra - Hiszpania
ostatnia aktualizacja: 12/05/2004
Tłumaczenie na język polski: Mgr Sebastian Wypych, Dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 28.12.2004 16:51:34 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013