espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Klimat i rolnictwo
podstawy
1. Rośliny a klimat
2. Zmiany klimatu
- Wpływ na rośliny
- Udział rolnictwa
- Produkcja żywności w przyszłości
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
* Ćwiczenie 3
3. Susza w basenie Morza Śródziemnego
więcej
     
 

Klimat i rolnictwo 

Wiadomości podstawowe

2. Zmiany klimatu

Ćwiczenie 3
Dostępność wody

 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 


1. Częstsze susze i powodzie? 

Dostępność wody

Zmiany klimatu powodują zmiany w sumach opadów na całym świecie.

W niektórych regionach występują powodzie, a w innych pustynie poszerzają swoje terytoria i susze zagrażają okolicznym terenom.

 

Obszar suchy
Źródło: Hemera - big box of art

 

Produkcja żywności ulega pogorszeniu zwłaszcza w krajach rozwijających się, co zagraża dostawom żywności.

Zmniejszenie opadów w tych regionach oznacza, że woda staje się coraz rzadszym zasobem naturalnym.

Woda jednak jest konieczna do życia!

Pomyśl do czego potrzebna jest Ci woda w życiu codziennym. 
Zapisz do czego używasz wody i w jakiej ilości. Oblicz w przybliżeniu jak dużo wody potrzebujesz i zużywasz w ciągu jednego dnia.

Zużycie wody jest mierzone przez liczniki wody, więc dla każdego gospodarstwa domowego można określić dokładnie ile zużywa wody oraz ile to kosztuje.

Poniższe dane pokazują średnie dzienne zużycie wody na 1 osobę w niemieckim gospodarstwie domowym:

 

wykorzystanie wody

średnie zużycie

Twoje zużycie

kąpiel/prysznic

50 litrów

...

spłukiwanie toalety

40 litrów

...

pranie

18 litrów

...

zmywarka do naczyń 

8 litrów

...

podlewanie ogrodu

6 litrów

...

jedzenie / picie

3 litry

...

mycie samochodu

3 litry

...

inne

4 litrów

...

SUMA

132 litry

...


źródło: www.stadtwerke-osnabrueck.de/2573.htm

Rośliny, zwierzęta i ludzie - wszyscy potrzebujemy wody. Woda jest bardzo ważnym zasobem naturalnym, którego nie powinniśmy niszczyć.

 

Źródło: Hemera - big box of art

 

Teraz spróbuj odpowiedzieć na następujące pytania:

1. Ile dni może przeżyć człowiek bez wody?


a) tylko 1 dzień.


b) maksymalnie 3 dni.


c) maksymalnie 5 dni.

 

2. Które zwierzęta mogą przetrwać długi czas bez wody?


a) pingwiny


b) ptaki


c) wielbłądy

 

3. A gdzie żyją te zwierzęta?


a) w tundrze


b) na pustyniach i w stepach


c) w wilgotnych lasach tropikalnych

 

W krajach rozwijających się, położonych w obszarach zwrotnikowych i podzwrotnikowych, często bardzo brakuje wody. Kobiety muszą przemierzać pieszo duże odległości aby pobrać wodę ze studni i przynieść ją do domu. Często woda jest zanieczyszczona i zawiera bakterie chorobotwórcze.

Woda jest cennym zasobem naturalnym. Ważniejszym nawet niż ropa wykorzystywana do produkcji energii i paliwa. Powinniśmy więc dobrze o niego dbać!

Zapisz propozycje działań zmierzających do zmniejszenia zużycia wody w życiu codziennym. 
Wiele propozycji znajdziesz też w Internecie (patrz lista linków).

Na konferencji poświęconej klimatowi i środowisku naturalnemu, która odbyła się w Rio de Janeiro, ogłoszono 22 marca dniem wody. Ten dzień ma wszystkim przypominać jak ważna jest woda dla naszego życia.

W Afryce Pn. i na Płw. Arabskim znajdują się oazy. Są to wioski pełne roślin pośrodku pustyni. Może już sam widziałeś oazę, podróżując jako turysta? 

Jakie znaczenie ma woda dla mieszkańców oazy?

Napisz krótkie wypracowanie na ten temat.

Poszukaj w różnych publikacjach więcej informacji na ten temat!

 

Jaka jest prawidłowa odpowiedź?

1) Jaka roślina jest często spotykana w oazach?
a) palma daktylowa
b) kaktusy
c) trzcina cukrowa
d) ryż

2) Skąd pochodzi woda w oazie?
a) jest doprowadzana rurociągiem z pobliskiego miasta
b) przywożą ją ogromne cysterny 
c) ze studni zasilanych wodami podziemnymi 
d) nad oazami występują wyjątkowo duże opady deszczu

3) Gdzie na świecie występują oazy?
a) w Europie Środkowej
b) w Afryce Pn. i na Płw. Arabskim
c) w Ameryce Pd. 
d) w Azji Pd.-Wsch. 

 

Wyniki quizu:

Odpowiedzi poprawne:

Odpowiedzi błędne:

Wynik w %:


Długotrwałe susze powodują zwiększanie się powierzchni pustyń w niektórych regionach. Drzewa usychają. Ubywa terenów dogodnych do zamieszkania przez ludzi i zwierzęta.

Gwałtowne opady deszczu, występujace w krótkim czasie, także mogą stanowić wielkie zagrożenie dla przyrody i ludzi.

Pomyśl o katastrofalnych powodziach.

Jakie są ich skutki dla ludzi i środowiska przyrodniczego?

Poszukaj informacji na ten temat w Internecie (patrz linki poniżej).

 

Źródło: Hemera - big box of art

Lista linków

Zużycie wody:

http://www.wateryear2003.org/en/ev.php@URL_ID=1609&
URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Dane statystyczne o wodzie:

http://www.wateryear2003.org/en/ev.php@URL_ID=1462&
URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Dzień Wody:

http://www.eyath.gr/en/minimata.asp
http://www.wateryear2003.org/en/ev.php@URL_ID=1456&
URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Pustynnienie:

http://www.wateryear2003.org/en/ev.php@URL_ID=5137&
URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Powodzie:

http://www.magazin-deutschland.de/content/archiv/archiv-eng
/02-05/art2.html

 

 

O tej stronie:
Autor: B. Wohlhöfer - University of Nürnberg - Niemcy
Konsultacja dydaktyczna: Prof. dr H. Schrettenbrunner / J. Heres - University of Nürnberg - Niemcy
ostatnia aktualizacja: 17.12.03
Tłumaczenie na język polski: dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 06.03.2005 18:30:24 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013