espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Człowiek i klimat
podstawy
więcej
1. Czy człowiek zmienia klimat?
- Zmiany w koncentracji
- Zaobserwowane zmiany
- Bezwładność klimatu
- Sprzężenia zwrotne
- Nagłe zmiany
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
2. Jaki będzie świat po ociepleniu?
3. Jak zapobiegać zmianom klimatu?
     
 

Człowiek i klimat

Dowiedz się więcej!

 

Zaobserwowane zmiany w koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze
 

 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

1. Stężenie dwutlenku węgla (CO2) wzrosło z 280 ppm (co oznacza litr CO2 na milion litrów powietrza), w okresie od roku 1000 do 1750, do około 370 ppm obecnie. Stanowi to wzrost o około 31%, zaś obecne stężenie CO2 jest najwyższe od co najmniej 420 000 lat, a może nawet od 20 milionów lat.


2. Stężenie metanu (CH4) wzrosło z 0,7 ppm w roku 1750 do 1,7 ppm w 2000 r. Jest to wzrost o około 151%.
 

1. ZWIĘKSZENIE KONCENTRACJI gazów cieplarnianych w ppm od 1750 do 2000. 
Autor: Elmar Uherek
Kliknij na rycinę aby zobaczyć ją w  powiększeniu! (35 kB)

3. Koncentracja podtlenku azotu (N2O) wzrosła z 0,27 ppm w 1750 r. do 0,32 ppm w 2000 r. To wzrost o około 17%.

4. Koncentracja ozonu troposferycznego (O3) – czyli ozonu tworzącego się w troposferze, a nie w warstwie ozonowej – wzrosła o około 35% między rokiem 1750 a 2000, ale te dane różnią się w zależności od regionu. Ozon nie tylko chroni Ziemię przed promieniowaniem ultrafioletowym, ale jest także gazem cieplarnianym. Tworzy się i ulega rozpadowi w wyniku reakcji chemicznych zachodzących w atmosferze, m.in. pod wpływem innych substancji wydzielanych w wyniku działalności człowieka.
 

(Źródło: IPCC 2001 i http://cdiac.esd.ornl.gov/pns/current_ghg.html).


O tej stronie:
Autor: Camilla Schreiner - CICERO (Center for International Climate and Environmental Research - Oslo) - Norwegia
1. Recenzent: Andreas Tjernshaugen - CICERO - Norwegia - 2004-01-20
2. Recenzent: Knut Alfsen - Statistics Norway - Norwegia - 2003-09-12
Konsultacja dydaktyczna: Nina Arnesen - Marienlyst school in Oslo - Norwegia - 2004-03-10
ostatnia aktualizacja: 2004-03-27
Tłumaczenie na język polski: Mgr Sebastian Wypych, Dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 23.01.2005 14:09:06 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013