espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Człowiek i klimat
podstawy
więcej
1. Czy człowiek zmienia klimat?
- Zmiany w koncentracji
- Zaobserwowane zmiany
- Bezwładność klimatu
- Sprzężenia zwrotne
- Nagłe zmiany
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
2. Jaki będzie świat po ociepleniu?
3. Jak zapobiegać zmianom klimatu?
     
 

Download

 
 

Człowiek i klimat

Dowiedz się więcej!

1. Czy człowiek zmienia klimat?

 

Ćwiczenie 2

 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

1. Przeanalizuj mapy

a) Popatrz na rycinę po prawej stronie. Pokazuje ona zmiany temperatury podczas ostatnich 100 lat w różnych obszarach świata.

W których obszarach temperatura wzrosła najbardziej? Czy są miejsca, gdzie temperatura spadła?  Jakie mogą być konsekwencje największych zmian temperatury (jej wzrostu lub spadku) dla ludzi, którzy żyją na obszarach, gdzie one zachodzą?  Dlaczego na mapie są obszary bez symboli - czy wynika to z braku zmian temperatury, czy też może są inne powody?
 

Zmiany średniej rocznej temperatury w XX wieku. Wielkość kropek zależy od wielkości zmiany (w °C)
Źródło: UNEP/GRID-Arendal, Norwegia
Kliknij na rycinę, aby zobaczyć ją w powiększeniu! (88 kB)

 

Zmiany średniej rocznej sumy opadu w XX wieku. Wielkość kropek zależy od wielkości zmiany (w %)
Źródło: UNEP/GRID-Arendal, Norwegia
Kliknij na rycinę, aby zobaczyć ją w powiększeniu! (68 kB)

 

b) Popatrz na rycinę po lewej stronie. Pokazuje ona zmiany w opadach deszczu i śniegu podczas ostatnich 100 lat w różnych obszarach świata.

Gdzie opady wzrosły najbardziej? A gdzie najbardziej zmalały? Czy obszary te były wilgotne czy też suche przed tą zmianą? Jakie związki dostrzegasz między tą mapą a mapą w podpunkcie a)? Jak myślisz, jakie konsekwencje mogą mieć te zmiany dla obszarów nimi dotkniętych?
 

 

2. Eksperyment

Gazy rozpuszczają się w wodzie

Nalej wodę sodową do dwóch probówek. Włóż jedną probówkę do gorącej wody, a drugą do zimnej. Zaobserwuj, co dzieje się w obu  probówkach.

Czy możesz wyjaśnić, co zauważyłeś? Czy na podstawie swych obserwacji możesz wyjaśnić, co stanie się z CO2 rozpuszczonym w wodzie morskiej, gdy wzrośnie temperatura wody w oceanach?
 

Autor ilustracji: Pĺl Kirkeby Hansen, Oslo University College, Norwegia

 


O tej stronie:
Autorzy: Ellen K. Henriksen i Camilla Schreiner - University of Oslo - Norwegia
Recenzent: Andreas Tjernshaugen - CICERO (Center for International Climate and Environmental Research) - Oslo - Norwegia - 2004-01-20
Konsultacja dydaktyczna: Nina Arnesen - Marienlyst school in Oslo - Norwegia - 2004-03-10
ostatnia aktualizacja: 2004-03-27
Tłumaczenie na język polski: mgr Sebastian Wypych, dr Anita Bokwa, Magdalena Dziarkowska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 26.02.2005 15:37:52 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013