espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Człowiek i klimat
podstawy
1. Czy człowiek zmienia klimat?
- Czy klimat się zmienia?
- Skąd wiemy?
- Źródła emisji
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
* Ćwiczenie 3
2. Jaki będzie świat po ociepleniu?
3. Jak zapobiegać zmianom klimatu?
więcej
     
 

Download

 
 

Człowiek i klimat

Wiadomości podstawowe

1. Czy człowiek zmienia klimat?

 

Ćwiczenie 2

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

 

1. Odpowiedzcie  indywidualnie albo w grupach:

Co to jest model klimatyczny i jak jest tworzony?

Dlaczego wyniki obliczeń modelowych zawsze sa obarczone pewnym marginesem błędu, jakie są tego najważniejsze powody?
 

 

2. Czy potrafisz odpowiedzieć na następujące pytania?

1) Które kraje emitują najwięcej CO2 na mieszkańca? 
a) bogate kraje
b) biedne kraje
c) różnice między krajami są bardzo małe
d) nadal tego nie wiemy

 

2) Które z następujących czynników powodują największą globalną emisję CO2?
a) uprawa ryżu
b) aerozole w używane w pojemnikach pod ciśnieniem
c) składowiska odpadów
d) transport i komunikacja

3) Największym problemem związanym z wycinaniem lasów, a mającym związek z klimatem jest... 

a) utrata drzew, które mogłyby pochłonąć i zatrzymać CO2
b) zużycie energii w  procesie  przeróbki drewna 
c) wycinka lasów nie przyczynia się do powiększenia efektu cieplarnianego! 
d) emisja ze spalenia biomasy

 

Wynik quizu:

Odpowiedzi dobre:

Odpowiedzi złe:

Ocena w %:

 

3. Odpowiedzcie indywidualnie albo w grupach

Gdy rozpatrujemy problem globalnego ocieplenia, to zauważamy, że energia pozyskiwana z  paliw kopalnych ma w nim inny udział niż energia pozyskiwana z innych źródeł energii. 

Co oznacza pojęcie "paliwa kopalne"?  

Dlaczego paliwom kopalnym poświęca się tak dużo uwagi w dyskusjach dotyczących zmian klimatycznych?

Autor ryciny: Per Einar Arnstad, Norwegia


O tej stronie:
Autorzy: Ellen K. Henriksen i Camilla Schreiner - University of Oslo - Norwegia
Recenzent: Andreas Tjernshaugen - CICERO (Center for International Climate and Environmental Research) - Oslo - Norwegia - 2004-01-20
Konsultacja dydaktyczna: Nina Arnesen - Marienlyst school in Oslo - Norwegia - 2004-03-10
Quiz: Julia Heres - University of Nürnberg - Niemcy
ostatnia aktualizacja: 2004-03-27
Tłumaczenie na język polski: mgr Sebastian Wypych, dr Anita Bokwa, Gabriela Brodacka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 28.02.2005 11:40:32 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013