espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Klimat i rolnictwo
podstawy
więcej
1. Przeszłość i teraźniejszość
- Rośliny uprawne
- Choroby
- Historia
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
* Ćwiczenie 3
2. Przewidywanie przyszłości
3. Susza w basenie Morza Śródziemnego
     
 

Klimat i rolnictwo 

Dowiedz się więcej!

1. Przeszłość i teraźniejszość


Ćwiczenie 1
Sprawdź swoją wiedzę

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 
Czy potrafisz odpowiedzieć na następujące pytania?

1) Ludność świata liczy obecnie ...
a) około 6 miliardów ludzi.
b) około 6 trylionów ludzi.
c) około 60 miliardów ludzi.
d) około 6000 trylionów ludzi.

2) Wszyscy ci ludzie potrzebują pożywienia. Produkcja żywności jest silnie zależna od klimatu. Na klimat zaś mają wpływ gazy zawarte atmosferze. Jak nazywają się gazy, które powodują globalne ocieplenie?
a) gazy tlenowe 
b) gazy cieplarniane 
c) propan
d) etan

3) Zmiany klimatu mogą mieć wpływ na czynniki, które sprzyjają rozwojowi roślin. Które czynniki są najważniejsze dla wzrostu roślin?
a) wiatr, deszcz, chmury
b) chmury, ciepło, wiatr
c) zimno, śnieg, chmury
d) woda, światło, ciepło

4) Dlaczego warunki klimatyczne są tak ważne dla rolnictwa, zwłaszcza w krajach rozwijających się?
a) W krajach rozwijających się nie ma rolnictwa. 
b) W krajach rozwijających się rolnictwo rozwija się tylko w górach.
c) W krajach rozwijających się uprawia się tylko rośliny bardzo wrażliwe. 
d) W krajach rozwijających się często brakuje systemów nawadniania czy zwalczania szkodników, a gleba i klimat są niesprzyjające.

5) Ekstremalne zdarzenia pogodowe mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na rośliny. Bardzo wysoka temperatura ma przykładowo bezpośredni wpływ na rośliny, gdyż ...
a) parowanie zmniejsza się i rośliny usychają 
b) nie ma parowania i rośliny usychają 
c) parowanie wzrasta i rośliny usychają 
d) parowanie nie zmienia się i rośliny usychają

6) Owady są bardzo wrażliwe na zmiany temperatury gdyż są zwierzętami zimnokrwistymi. Jak większość owadów reaguje na wyższą  temperaturę?
a) wolniej się rozmnażają 
b) szybciej się rozmnażają
c) ilość owadów nie zmienia się 
d) ilość owadów maleje

7) Dlaczego wiatr może powodować zniszczenia wśród roślin?
a) bo pożyteczne owady są unoszone nad inne obszary
b) bo przynoszą zbyt dużo deszczu 
c) bo uniemożliwiają wystąpienie deszczu
d) bo może przenosić patogeniczne drobnoustroje i szkodliwe owady na zdrowe rośliny

8) Co było główną przyczyną wielkiego głodu w Irlandii (1846-1850)?
a) rdza zbożowa wywołana przez grzyb „Phytophthora infestans“
b) pająk roztocz 
c) szkodniki ziemniaków 
d) długotrwała susza 

Wyniki quizu:

Odpowiedzi poprawne:

Odpowiedzi błędne:

Wynik w %:

Uwaga: Ten quiz został przygotowany do korzystania w przeglądarce Internet Explorer lub nowszych wersjach Netscape!
Jeśli okienko z rozwiązaniem zniknie to otwórz je ponownie z paska zadań!

 

O tej stronie:
Autor: S. Ancot - University of Nürnberg - Niemcy
Konsultacja dydaktyczna: Prof. dr H. Schrettenbrunner / J. Heres - University of Nürnberg - Niemcy
ostatnia aktualizacja: 29.10.03
Tłumaczenie na język polski: dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 06.03.2005 19:02:34 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013