espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Klimat i rolnictwo
podstawy
więcej
1. Przeszłość i teraźniejszość
- Rośliny uprawne
- Choroby
- Historia
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
* Ćwiczenie 3
2. Przewidywanie przyszłości
3. Susza w basenie Morza Śródziemnego
     
 

Download

 

Klimat i rolnictwo 

Dowiedz się więcej!

1. Przeszłość i teraźniejszość


Ćwiczenie 3
Najważniejsze przypadki anomalii klimatycznych, które miały wpływ na produkcję żywności

 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 


Przeczytaj dokładnie tekst "Historia" w niniejszej części Encyklopedii zanim odpowiesz na poniższe pytania.

 Zadanie 1: Głód w Irlandii

Wypełnij puste miejsca na rycinie słowami kluczowymi (które pojawiają się we wspomnianym tekście) aby ukazać najważniejsze cechy klęski głodu w Irlandii:


Schemat dotyczący głodu w Irlandii
Objaśnienia: cause - przyczyna, primary effect - efekt pierwotny, secondary effects - efekty wtórne, consequence - skutki
Autor: Florian Schäfer


Zadanie 2
Głód w Bengalu

Nie tylko choroby przyczyniają się do występowania głodu. Przykład Bengalu pokazuje, że są ważniejsze czynniki, a ich łączne występowanie w tym samym czasie wywołuje głód. Spróbuj narysować bardziej rozbudowaną rycinę dla klęski głodu w Bengalu w 1943 r. Użyj informacji podanych w tekście tematycznym Encyklopedii. Jakie są główne różnice pomiędzy klęską głodu w Irlandii i w Bengalu?


Zadanie 3
Poszukaj w Internecie

Użyj Internetu i znajdź strony zawierające informacje na temat klęsk głodu opisanych w tekście tematycznym Encyklopedii, spróbuj znaleźć więcej szczegółowych informacji o ich początkach, przebiegu i skutkach. Porównaj wyniki. Na temat której klęski jest mniej wiadomości, dlaczego?


Zadanie 4
Planowanie na przyszłość

Znasz już konsekwencje chorób w Bengalu i Irlandii oraz powodzi i susz w USA. Co by się stało gdyby takie wydarzenia powtórzyły się w najbliższej przyszłości? Jakie byłyby ich skutki i jakie środki mają do dyspozycji ludzie w obecnych czasach aby zapobiec tak katastrofalnym konsekwencjom?


Zadanie 5
Anomalie klimatyczne w Twoim kraju

Czy takie zjawiska ekstremalne jak susze, powodzie czy epidemie wystąpiły w twoim kraju? A może nawet w okolicy, gdzie mieszkasz? Jakie były ich skutki? Spróbuj znaleźć informacje na ten temat używając różnych źródeł informacji ( Internet, dane z ministerstwa rolnictwa, wypowiedzi mieszkańców itd.).

 

 
O tej stronie:
Autor: F. Schäfer, University of Nürnberg - Niemcy
Konsultacja dydaktyczna: Prof. H. Schrettenbrunner, dr Y. Schleicher, J. Heres - University of Nürnberg - Niemcy
ostatnia aktualizacja: 07/01/2004
Tłumaczenie na język polski: dr Anita Bokwa, Iwona Frytek, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 07.03.2005 09:57:52 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013