espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Klimat i rolnictwo
podstawy
więcej
1. Przeszłość i teraźniejszość
- Rośliny uprawne
- Choroby
- Historia
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
* Ćwiczenie 3
2. Przewidywanie przyszłości
3. Susza w basenie Morza Śródziemnego
     
 

Klimat i rolnictwo 

Dowiedz się więcej!

1. Przeszłość i teraźniejszość


Ćwiczenie 2
Chwasty, choroby i szkodniki

 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 


Zadanie 1

W tekście "Chwasty, choroby i szkodniki" przeczytałeś na temat warunków klimatycznych sprzyjających rozprzestrzenianiu sie chorób, chwastów i szkodników.

Zbierz informacje o szkodnikach upraw występujących w regionie, w którym mieszkasz. 
Jeśli w miejscu Twojego zamieszkania działa zrzeszenie rolników zajmujące się m.in. ochroną upraw - poproś ich o więcej informacji na ten temat. Poszukaj w bibliotece lub Internecie informacji o tych szkodnikach upraw.

Możesz też zaplanować wycieczkę do wybranego gospodarstwa rolnego lub spotkanie z rolnikiem, który opowie Ci więcej o lokalnych szkodnikach upraw i metodach walki z nimi.

Warto się zainteresować następującymi zagadnieniami:

- które szkodniki są najbardziej uciążliwe na danym terenie?
- jakie warunki sprzyjają ich rozmnażaniu się, a jakie nie?
- które rośliny atakują?
- jakie szkody powodują?
- jaka ilość szkodników powoduje poważne straty?
- w jaki sposób są zwalczane szkodniki (środki chemiczne i biologiczne)?


Zadanie 2
Eksperyment

Zaobserwuj jak różne rośliny uprawne są niszczone w zależności od ilości danego gatunku szkodnika.

Znajdź na polu osobniki danego szkodnika, np. stonki ziemniaczanej. 

Zasadź w doniczkach rośliny uprawne niszczone przez danego szkodnika (np. ziemniaki). Umieść na nich różne ilości osobników szkodnika. 

Przykryj doniczki siatką aby szkodniki nie uciekły.


 

Przygotowanie eksperymentu
Zdjęcie: Florian Schäfer

 

Tok postępowania


Umieść różne ilości osobników szkodnika (np. 1, 5 i 10) na poszczególnych roślinach.

Załóż dziennik obserwacji i zapisuj jaki wpływ mają szkodniki na rośliny, zrób zdjęcia!

Co dzieje się z roślinami?
Jak duże są zniszczenia?
Jaka ilość szkodników nie powoduje trwałych uszkodzeń rośliny?

Jakie środki powinnien przedsięwziąć rolnik, aby chronić rośliny przed tymi szkodnikami?

 

 
O tej stronie:
Autor: F. Schäfer - University of Nürnberg - Niemcy
Konsultacja dydaktyczna: Prof. H. Schrettenbrunner, dr Y. Schleicher, J. Heres - University of Nürnberg - Niemcy
ostatnia aktualizacja: 07/01/2004
Tłumaczenie na język polski: dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 07.03.2005 12:45:47 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013