espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Człowiek i klimat
podstawy
1. Czy człowiek zmienia klimat?
2. Jaki będzie świat po ociepleniu?
- Przykład 1: Europa
- Przykład 2: Indie
- Konsekwencje dla ludzi
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
3. Jak zapobiegać zmianom klimatu?
więcej
     
 

Człowiek i klimat

Wiadomości podstawowe

2. Jaki będzie świat po ociepleniu?

 

Ćwiczenie 1

 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 
Czy potrafisz odpowiedzieć na następujące pytania?

1) Zmiana klimatu prawdopodobnie uczyni Europę bardziej podatną na wystąpienie...
a) suszy w Europie Środkowej i powodzi w Europie Południowej
b) powodzi w lecie i suszy w zimie,  zarówno w  Europie Środkowej i  Europie Południowej
c) powodzi w Europie Środkowej i suszy w Europie Południowej
d) prawdopodobnie  będziemy świadkami niewielkich zmian klimatu w tej części globu

2) Który z poniższych skutków jest najmniej prawdopodobnym efektem częstszych powodzi w  Europie?
a) mniej żyznej gleby z powodu erozji
b) więcej wilgoci w glebie i lepsze żniwa
c) zwiększenie poziomu radioaktywności gleby 
d) rolnicy dostosują swoje uprawy do warunków  zwiększonej wilgotności

3) Cieplejszy klimat może sprawić, że niektóre zwierzęta i rośliny mogą...
a) przenieść się na południe i w obszary położone niżej n.p.m. 
b) przenieść się na północ i w obszary położone wyżej n.p.m.
c) przenieść się, ale obecnie nie możemy powiedzieć jak ani gdzie
d) wszystkie rośliny i zwierzęta są wytrzymałe i cieplejszy klimat nie będzie miał na nie wpływu

4) Jeśli zmiana  klimatu wyłoni "zwycięzców i przegranych", to prawdopodobnie...
a) biedne kraje staną się przegranymi, a bogate kraje zwycięzcami
b) Europa przegra, a USA wygrają
c) zimniejsze kraje przegrają, a ciepłe kraje wygrają
d) jest bez znaczenia, kto wygra lub przegra

5) W przypadku zmiany klimatu, biedne kraje mogą ponieść większą szkodę niż bogate kraje, ponieważ...
a) produkują więcej zanieczyszczeń
b) często mają bardziej wilgotny klimat
c) mają mniejszą zdolność adaptacyjną
d) biedne kraje nie poniosą większej szkody

6) Które z następujących chorób mogą znacząco rozprzestrzenić się wraz z ociepleniem klimatu?
a) HIV / AIDS
b) grypa
c) gruźlica
d) malaria

 

Wynik quizu:

Odpowiedzi dobre:

Odpowiedzi złe:

Ocena w %:

Uwaga: Ten quiz jest przygotowany do korzystania przy użyciu programów Internet Explorer lub nowej wersji Netscape!
Jeśli małe okno z wynikami nagle zniknie to prosze je ponownie otworzyć z paska zadań na dole ekranu!


O tej stronie:
Autorzy: Ellen K. Henriksen i Camilla Schreiner - University of Oslo - Norwegia
Recenzent: Andreas Tjernshaugen - CICERO (Center for International Climate and Environmental Research) - Oslo - Norway - 2004-01-20
Konsultacja dydaktyczna: Nina Arnesen - Marienlyst school in Oslo - Norwegia - 2004-03-10
Quiz: Julia Heres - University of Nürnberg - Niemcy
ostatnia aktualizacja: 2004-03-27
Tłumaczenie na język polski: mgr Sebastian Wypych, dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 26.02.2005 14:25:41 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013