espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Klimat i rolnictwo
podstawy
więcej
1. Przeszłość i teraźniejszość
2. Przewidywanie przyszłości
- Wiedza i pytania
- Zmiany globalne
- Przykład: Egipt
- Przykład: Hiszpania
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
* Ćwiczenie 3
3. Susza w basenie Morza Śródziemnego
     
 

Klimat i rolnictwo 

Dowiedz się więcej!

Przykład kraju rozwiniętego

Hiszpania

Obszary użytkowane rolniczo w Hiszpanii zajmują większość powierzchni kraju (ponad 50%), a rolnictwo zużywa najwięcej wody spośród wszystkich działów gospodarki (ponad 60%).
 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

1. Obszary nawadniane w Hiszpanii.
Źródło: Plan Nacional de Regadíos
Obszary zaznaczone na zielono to tereny nawadniane wodami powierzchniowymi, zaś czerwone - podziemnymi. Obszary zaznaczone na różowo to tereny, gdzie wykorzystuje się oba źródła wody.
Kliknij na rycinę aby zobaczyć ją w powiększeniu!

 

Rolnictwo w Hiszpanii jest bardziej wrażliwe na zmiany pogody z roku na rok, niż w wielu innych regionach Europy, ponieważ główne czynniki mające wpływ na produkcję rolną (gleby, ukształtowanie terenu i klimat) są tutaj mniej odpowiednie dla rolnictwa, niż w innych krajach. Wysokość produkcji rolnej w Hiszpanii w poszczególnych latach różni się o blisko 20%. Wynika to przede wszystkim z bardzo zmiennych warunków pogodowych.

Zmiany klimatu spowodowane antropogeniczną emisją gazów cieplarnianych mogą wpłynąć niekorzystnie na produkcję rolną Hiszpanii. Celem tej analizy jest zbadanie potencjalnego wpływu zmian klimatu według różnych scenariuszy na produkcję rolną w Hiszpanii, zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym.
 

Problem. Struktura przemysłu rolnego w Hiszpanii ulega szybkim zmianom. Wzrasta zapotrzebowanie na ziemię i zasoby wodne oraz nasila się presja na środowisko naturalne. Oszacowanie wpływu zmian klimatu na rolnictwo w kraju powinno pomóc temu sektorowi przygotować się na przyszłość. Celem analizy jest porównanie produkcji rolnej w różnych regionach kraju, aby zaplanować lepsze użytkowanie gruntów.

Metody. Do szacowania plonów roślin uprawnych i testowania korzyści ekonomicznych wynikających z wyboru różnych technik rolniczych wykorzystano modele plonów zintegrowane z komputerowymi systemami wspomagania podejmowania decyzji.
 

Scenariusze. Scenariusze zmian klimatu dla 2050 roku zostały opracowane przy użyciu ogólnego modelu cyrkulacji atmosfery (ang. GCM) brytyjskiego Centrum Hadley’a. Podczas symulacji testowano m.in. wariant z coraz większym stężeniem gazów cieplarnianych (wzrost 1% na rok, wyrażony w tzw. równoważniku CO2), zaznaczony na ryc. 2 jako GG.
 

2. Wyniki obliczeń przy użyciu modeli.
Mapy pokazują wyniki obliczeń przy użyciu modeli dotyczące spodziewanych zmian wielkości plonów (yield change, w %) wskutek zmian klimatu, na terenach nawadnianych (irrigated) i nie nawadnianych (rainfed). 
Kliknij na rycinę aby zobaczyć ją w powiększeniu!

Druga symulacja, uwzględniająca oprócz wzrostu stężenia CO2 również wpływ aerozoli siarczanowych, została oznaczona na ryc. 2 symbolem GS. Aerozole siarczanowe odbijają i rozpraszają promienie słoneczne, więc ta symulacja uwzględnia także czynnik obniżający temperaturę.

Wyniki. Pomimo wątpliwości związanych z wynikami otrzymywanymi przy pomocy globalnych modeli cyrkulacji atmosfery, oczywiste jest, że nawet w najlepszym przypadku (scenariusz GS) produkcja rolna w centralnych regionach Hiszpanii spadnie, a są to obecnie regiony kraju przodujące w tym zakresie. Biorąc pod uwagę obecne wysokie koszty produkcji rolnej i zmienną ilość wody dostępnej dla nawadniania, być może trzeba będzie zaniechać uprawy roślin na niektórych obszarach. Dotyczy to zwłaszcza regionu centralnego. Można temu zapobiec dokonując istotnych zmian w metodach agrotechnicznych.
 


O tej stronie:
Autorzy:  Marta Moneo i Ana Iglesias - Universidad Politécnica de Madrid - Hiszpania
1. Recenzent: Alex de Sherbinin - CIESIN, Columbia University - USA
2. Recenzent: Lily Parshall - Goddard Institute for space studies, Columbia University - USA
Konsultacja dydaktyczna: Emilio Sternfeld - Colegio Virgen de Mirasierra - Hiszpania
ostatnia aktualizacja: 12/05/2004
Tłumaczenie na język polski: Mgr Sebastian Wypych, Dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 30.12.2004 15:08:34 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013