espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Klimat i rolnictwo
podstawy
więcej
1. Przeszłość i teraźniejszość
2. Przewidywanie przyszłości
- Wiedza i pytania
- Zmiany globalne
- Przykład: Egipt
- Przykład: Hiszpania
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
* Ćwiczenie 3
3. Susza w basenie Morza Śródziemnego
     
 

Klimat i rolnictwo 

Dowiedz się więcej!

Obecny stan wiedzy i pytania dotyczące przyszłości 

Zagadnienie zmian klimatu stało się najważniejszym wyzwaniem związanym ze środowiskiem naturalnym w naszych czasach, choć wciąż nie znamy odpowiedzi na wiele pytań. Wiemy już jednak, że to ile spalamy i spalimy w przyszłości paliw kopalnych w celach energetycznych oraz ile wytniemy lasów dla uzyskania nowych terenów rolnych ma istotny wpływ na środowisko naszej planety i na kluczowe sektory gospodarki. Musimy dziś zrozumieć możliwe przyszłe skutki globalnego ocieplenia, żeby mądrze pokierować dalszym rozwojem naszych krajów.
 

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

1. Ludzie w Afryce

Konsekwencje katastrofalnych zjawisk pogodowych można dziś regularnie oglądać w mediach. Klęski głodu wywołane suszą lub ulewnymi deszczami oraz kwoty pieniędzy wydawane na międzynarodową pomoc dla poszkodowanych, są sprawą nas wszystkich.
 

Niemal wszyscy wiedzą, że produkcja żywności ma związek z pogodą i z klimatem. W 1987 roku słabe deszcze monsunowe w Indii i Pakistanie były przyczyną niskich plonów roślin uprawnych i zmusiły te państwa do importowania pszenicy. W latach 80. XX w. następowało stałe pogarszanie się produkcji żywności w Afryce, spowodowane po części utrzymującą się suszą, a po części niskim potencjałem produkcyjnym. Susza w południowej Afryce w latach 1991-92 jest powszechnie uważana za najgorszą w całym stuleciu. Dotknęła ona niemal 100 milionów ludzi w 10 państwach SADC (Southern African Development Community – Południowo Afrykańskiej Wspólnoty Rozwoju). W ciągu 13 miesięcy trzeba było importować do tego regionu 11,6 mln ton towarów, aby umożliwić społeczeństwom przetrwanie suszy. Wciąż nie wiadomo jak zapewnić mieszkańcom tych terenów dostęp do wystarczającej ilości wody.
 

2. Zmienność opadów atmosferycznych w Afryce Pd. W latach 1990-1992 nastąpił znaczny ich spadek. 
Źródło: Sustainable Development Department, FAO

Jeśli nadmierne gromadzenie się CO2 i innych gazów cieplarnianych w atmosferze nie zostanie ograniczone, powierzchnia Ziemi z pewnością się ociepli. Taka tendencja wzrostu temperatury musi wpłynąć na dostawy wody, na rolnictwo i produkcję żywności. Dyskusja nad zmianami klimatu, jak każda dyskusja o przyszłości, naznaczona jest wieloma pytaniami.

Jednak, chociaż modele komputerowe, używane do prognozowania przyszłości, są ciągle niedokładne, naukowcy twierdzą, że efekty zmiany klimatu nie są nieprzewidywalne. Wątpliwości są argumentem za tym aby kontynuować badania. Jeśli emisja CO2 nie zostanie ograniczona, to wiedza na temat korzyści i szkód wynikających z różnych metod przystosowywania się do globalnego ocieplenia będzie miała kluczowe znaczenie, nawet jeśli metody te nie będą idealnym rozwiązaniem problemu.
 

Przewidywanie przyszłości stawia przed nami wiele pytań: 

· Jakie będzie stężenie dwutlenku węgla w powietrzu w przyszłości?
· Jak bardzo ociepli się klimat?
· Kiedy i z jaką intensywnością będzie postępować ocieplenie?
· W jakich rejonach geograficznych i w jakich porach roku ocieplenie będzie najbardziej odczuwalne?
· Jakie będą konsekwencje ocieplenia dla wydajności produkcji rolnej w różnych krajach i regionach?
· Czy niektóre obszary odniosą korzyści, podczas gdy inne ucierpią; kto będzie zwycięzcą, a kto przegranym?
· Co można zrobić, aby złagodzić skutki tych zmian?
· Jak dostosować nasze metody działania, by zminimalizować lub przezwyciężyć skutki zmian klimatu?
 


O tej stronie:
Autorzy:  Marta Moneo i Ana Iglesias - Universidad Politécnica de Madrid - Hiszpania
1. Recenzent: Alex de Sherbinin - CIESIN, Columbia University - USA
2. Recenzent: Lily Parshall - Goddard Institute for space studies, Columbia University - USA
Konsultacja dydaktyczna: Emilio Sternfeld - Colegio Virgen de Mirasierra - Hiszpania
ostatnia aktualizacja: 12/05/2004
Tłumaczenie na język polski: Mgr Sebastian Wypych, Dr Anita Bokwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 02.01.2005 16:13:01 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013