espere Environmental Science Published for Everyobody Round the Earth
Printer friendly version of this page
Strona główna    Strona ESPERE International    Forum ESPERE    !GIFT2010!    Kontakt   
Klimat i rolnictwo
podstawy
więcej
1. Przeszłość i teraźniejszość
2. Przewidywanie przyszłości
- Wiedza i pytania
- Zmiany globalne
- Przykład: Egipt
- Przykład: Hiszpania
* Ćwiczenie 1
* Ćwiczenie 2
* Ćwiczenie 3
3. Susza w basenie Morza Śródziemnego
     
 

Download

 
 

Klimat i rolnictwo 

Dowiedz się więcej!

Przewidywanie przyszłości

Ćwiczenie 2: Wpływ CO2 na rośliny i klimat

 

podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
podstawywięcej
 

 

Zadanie 1 

Różne procesy chemiczne kształtują w znacznym stopniu stan atmosfery i zmiany klimatu. 

Z tekstu "Jak zmiany klimatu wpływają na rośliny?" (bieżące pole tematyczne, poziom podstawy, część 2, tekst 1), zawartość CO2 w powietrzu stale wzrasta. CO2 jest gazem, który w nadmiernych ilościach zakłóca funkcjonowanie systemu klimatycznego. Powoduje także zmianę warunków rozwoju roślin. Z drugiej jednak strony CO2 ma pozytywny wpływ na rośliny, gdyż wzrasta intensywność fotosyntezy. 

Możesz dowiedzieć się więcej o CO2 z różnych stron internetowych. Listę wybranych linków znajdziesz na dole tej strony. 


Czy potrafisz odpowiedzieć na poniższe pytania?

 

1) Wzór chemiczny CO2 oznacza:
a) tlenek azotu
b) węgiel
c) tlenek węgla
d) dwutlenek węgla

2) Jaka była zawartość CO2 w atmosferze około roku 1900?
a) 240 ppm (części milionowe)
b) 300 ppm
c) 370 ppm
d) 420 ppm

3) Jaka jest obecnie zawartość CO2 w atmosferze?
a) 240 ppm
b) 300 ppm
c) 370 ppm
d) 420 ppm

4) W jaki sposób CO2 ulega metabolizie?
a) wskutek procesu fotosyntezy w organizmach roślin
b) w biopaliwach 
c) w katalizatorach
d) w czasie szybkiej jazdy samochodem

5) Jaki wpływ ma CO2 na klimat?
a) CO2 powoduje obniżenie sum opadów na całym świecie.
b) Wskutek zwiększonej koncentracji CO2 mogą wystąpić opady śniegu i mróz na obszarach okołorównikowych.
c) Wskutek zwiększonej koncentracji CO2 następuje globalne ocieplenie.
d) Wskutek zwiększonej koncentracji CO2 następuje globalne ochłodzenie.

6) Co powstaje w czasie fotosyntezy pod wpływem światła?
a) glukoza
b) woda
c) azot
d) dwutlenek węgla

7) Jak można obniżyć lub zapobiec emisjom CO2 ?
a) poprzez podróżowanie samolotami zamiast samochodami
b) ogrzewając mieszkania i domy tylko olejem opałowym
c) zużywając więcej energii
d) pozyskując i wykorzystując energię słoneczną

Wyniki quizu:

Odpowiedzi poprawne:

Odpowiedzi błędne:

Wynik w %:

Uwaga: Ten quiz działa pod przeglądarką Internet Explorer lub nowymi wersjami Netscape!
Jeśli okienko z rozwiązaniem zniknie, to należy je ponownie otworzyć w pasku zadań!

 

Zadanie 2 

Z powodu wzrastającego zużycia energii i indywidualnego ogrzewania prywatnych gospodarstw domowych wzrasta emisja CO2.

Zapytaj rodziców ile energii zużywa Twoja rodzina (olej opałowy, gaz ziemny, benzyna, prąd elektryczny, paliwo lotnicze jeśli podróżujecie samolotem).

Teraz oblicz ilość CO2 jaka jest emitowana przy pomocy następującego wzoru:

 

1. Olej opałowy

Wzór: _____________ litrów/rok ∙ 0,0027 = _____________ t CO2/rok

2. Gaz ziemny

Wzór: _____________ m3/rok ∙ 0,0002 = ______________t CO2/rok

3. Benzyna/olej napędowy

Wzór: __________ km/rok ∙ ______ litrów/100 km ∙ 0,000027 = _________ t CO2/rok

4. Prąd elektryczny

Wzór: ____________ kWh/rok ∙ 0,00069 = _________ t CO2/rok

5. Paliwo lotnicze

Wzór: ____________ km/rok ∙ 0,00025 = _________ t CO2/rok

 

A teraz wydrukuj arkusz do tego ćwiczenia (patrz "przycisk" download na górze strony) i oblicz całkowitą emisję CO2 z twojego gospodarstwa domowego w ciągu roku.

Źródło rysunku: Hemera - Big box of art

 

4. Lista linków

a) CO2 i zmiany klimatu:

http://www.co2science.org/center.htm
http://www.guardian.co.uk/climatechange

b) obliczanie emisji CO2

http://www.co2.org/calculator/index.cfm
http://www3.iclei.org/co2/co2calc.htm

 

 

O tej stronie:
Autor: B. Wohlhöfer - University of Nürnberg - Niemcy
Konsultacja dydaktyczna: Prof. dr H. Schrettenbrunner / J. Heres - University of Nürnberg - Niemcy
ostatnia aktualizacja: 17.12.2003
Tłumaczenie na język polski: dr Anita Bokwa, Ewa Wala, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 

 top

ESPERE / ACCENT

last updated 28.02.2005 15:29:36 | © ESPERE-ENC 2003 - 2013