espere > Norsk > Climate Encyclopaedia > Velg 'innføring' eller 'fordypning'
climate encyclopaedia

Oversikt over innholdet på ESPERE:

Nedre atmosfære
Øvre atmosfære
Været
Skyer og partikler
Klima i byer
Havet
Mat og klima
Mennesker endrer klima

 

 

 

 

Nedre atmosfære

Innføring

Kapittel 1:
En introduksjon til troposfæren

 - variasjoner med høyde og temperatur
 - forskjellige landskap - den horisontale utstrekningen
 - hva består den troposfæriske lufta av?

Kapittel 2:
Drivhuseffekt, lys og biosfæren
 - drivhuseffekt og lys
 - drivhusgasser
 - hva slipper plantene ut?
 - vegetasjonsbrann

Kapittel 3:
Ozon og nitrogenoksider
 - troposfærisk ozon
 - nitrogenoksider - hva gjør de og hvordan dannes de?
 - ozonsmog - hvordan dannes det?

 

 

Fordypning

Kapittel 1:
Gasser i atmosfæren

- fordeling og konsentrasjon (1)
- fordeling og konsentrasjon (2)

 

Øvre atmosfære

Innføring

Kapittel 1:
Grunnleggende forståelse og observasjon av den midterste delen av atmosfæren

 - lagene i atmosfæren
 - sammensetningen av stratosfæren
 - målings- og observasjonsteknikker

Kapittel 2:
Hull i ozonlaget og klorfluorkarboner

 - ozon: dannelse, absorbering og ozonlaget
 - klorfluorkarboner og hullet i ozonlaget

 

Fordypning

Kapittel 1:
Dynamikken i stratosfæren og luftfartens rolle

 - dynamikken i stratosfæren
 - flytrafikk i dag og i morgen

 

 

 

Været

Innføring

Kapittel 1:
Grunnleggende om været, klimaet, trykksystemer og fronter

 - vær og klima
 - høytrykkssystemer og lavtrykkssystemer
 - kaldfronter, varmfronter og okklusjoner
 
Kapittel 2:
Sirkulasjonssystemer
 - lokal sirkulasjon
 - global sirkulasjon
 - El Niño

Kapittel 3:
Værvarsling basert på folketro og værtegn
 - sol, måne, regnbuer ...
 - planter og dyr
 - langtidsvarsling

Fordypning

Kapittel 1:
Flom og tordenvær

 - plutselige flommer
 - elveflom
 - forskjellige typer tordenvær

 

 

Skyer og partikler

Innføring

Kapittel 1:
Skyer

 - vann i atmosfæren
 - skydannelse
 - skytyper

Kapittel 2:
Partikler

 - hvor kommer de fra?
 - hva blir de til?
 - hvordan påvirker de vår helse?

Kapittel 3:
Sol og skyer

 - albedo
 - skyenes virkning på klimaet
 - regnbue

Fordypning

Kapittel 1:
Hva foregår i skyene?

 - Hvordan oppstår de små vanndråpene?
 - Egenskapene til de forskjellige skytypene
 - Kjemiske reaksjoner i skyene

 

Klima i byer

Innføring

Kapittel 1:
Luftforurensning forårsaket av menneskelig aktivitet

 - hva er luftforurensning?
 - årsaker til antropogen luftforurensning
 - negative effekter av luftforurensning
 - områder som er truet av luftforurensning

Kapittel 2:
Urbant klima

 - faktorer som påvirker det urbane klimaet
 - urbane varmeøyer
 - lokal luftsirkulasjon
 

Kapittel 3:
Sur nedbør

 - hva er sur nedbør?
 - hvordan sur nedbør påvirker det naturlige miljøet
 - områder som er truet av sur nedbør

Fordypning

Kapittel 1:
Sur nedbør

-  opphavet til sur nedbør
 - virkningene av sur nedbør på menneskelig helse og økonomi
 - hva kan gjøres for å motvirke sur nedbør?

 

Havet

Innføring

Kapittel 1:
Hav og klima

 - havets egenskaper
 - havets sirkulasjon
 - opptak av karbondioksid

Kapittel 2:
Næringsstoffer i havet

 - planteplankton og næringsstoffer
 - planteplanktonvekst
 - eutrofiering

Kapittel 3:
Gasser fra planteplankton

 - svovelgasser
 - aerosoler og klima
 - gasser fra sjøen - 1
 - gasser fra sjøen - 2

 

Fordypning

Kapittel 1:
Gasser fra planteplankton

 - gassutveksling mellom luft og havet
 - GAIA og CLAW

 

 

Mat og klima

Innføring

Kapittel 1:
Planter og klimaet

 - planter og miljøet
 - distribusjon av store avlinger
 - ugress og plantesykdommer

Kapittel 2:
Å forutsi fremtiden

 - klimaforandringenes effekt på jorda
 - jordbrukets bidrag
 - hva kan skje med matproduksjonen

Kapittel 3:
Tørke i middelhavsområdet

 - hva er tørke?
 - årsaker og forskjellige typer tørke
 - tørke og brann

 

Fordypning

Kapittel 1:
Tørke i middelhavslandene

 - hvorfor er tørke viktig
 - faktorer som bidrar til tørke i middelhavslandene og resten av verden
 - strategier for å takle tørke

 

 

Hvordan endrer mennesker klimaet

Innføring

Kapittel 1:
Endrer mennesker klimaet?
 
 - hva skjer med klimaet?
 - hvordan vet vi at mennesker har påvirket klimaet?
 - hvor kommer utslippene fra?
 * oppgaveark 1
 * oppgaveark 2
 * oppgaveark 3

Kapittel 2:
En varmere verden - hvordan blir den?

 - eksempel 1: Europa flommer over!
 - eksempel 2: Venter på regn i India
 - konsekvenser for mennesker
 * arbeidsark 1
 * arbeidsark 2

Kapittel 3:
Hvordan kan vi bremse klimaendringene?

 - hva kan du gjøre?
 - hva kan myndighetene gjøre?
 - internasjonalt samarbeid
 * arbeidsark 1
 * arbeidsark 2

 

Fordypning

Kapittel 1:
Endrer mennesker klimaet?

 - endringer i drivhusgasser i atmosfæren
 - observerte endringer i fysiske klimaforhold
 - klimasystemets treghet
 - tilbakekoblingseffekter
 - brå endringer
 * arbeidsark 1
 * arbeidsark 2

Kapittel 2:
En varmere verden - hvordan blir den?

 - FNs klimapanel
 - fremtidsscenariene til FNs klimapanel
 - endringer ulike steder på jorden
 - sårbarhet og tilpasning
 * arbeidsark 1
 * arbeidsark 2

Kapittel 3:
Hvordan kan vi bremse klimaendringene?

 - utslippene vokser til tross for bedre teknologi
 - kvotehandel i EU
 - klimakonvensjonen
 - Kyotoprotokollen
 * arbeidsark 1
 * arbeidsark 2

 

single visits since 2005-12-06

counter

 

© ESPERE-ENC 2013 | www.espere.net